Fair play

Fair play (icon)

Vårt mål: Alltid göra rätt

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens, eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Framsteg

I slutet av 2021 hade nära 100 procent av våra Sandvik-enheter implementerat vårt verktyg för regelefterlevnad, Compliance House. 11 593 medarbetare deltog i utbildning i regelefterlevnad, exempelvis att motverka mutor och korruption, konkurrenslagstiftning, handelsrätt och behandling av personuppgifter. Vi genomförde ett antal initiativ för att främja mångfald och inkludering, bland annat ett samarbete med stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och mångfald på chefsnivå. Våra medarbetare är engagerade i många samhällsprojekt inom hälsa, utbildning och innovation som stöttas av Sandvik.