Den elektriska borriggen Sandvik DD422ie.
Den elektriska borriggen Sandvik DD422ie.

Årsredovisning 2021

2021 i korthet

Nyckeltal

Intäkter, MSEK

99.105

Justerad EBIT, MSEK1)

18.116

Vinst per aktie, SEK

11,54

Antal anställda

44.133

Total olycksfallsfrekvens, TRIFR2)

3,5

Medarbetare utbildade i uppförandekoden, %

97
NYCKELTAL

1) Justerad för jämförelsestörande poster, se Utveckling inom affärsområden.

3) Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

2021 i sammandrag

Vi gjorde viktiga framsteg i skiftet mot tillväxt, inklusive 14 förvärv. Titta på videon där vi summerar finansiella resultat och större händelser.

Koncernchefens kommentar Förvärv
financial_review_2019_videovorschau.jpg

Hållbara affärer

Sandvik gjorde goda framsteg i arbetet mot hållbarhetsmålen. Vi minskade CO2-utsläppen med 16,4 procent och gick med i Science Based Targets initiative. Titta på videon där vi summerar vårt hållbarhetsår.

Hållbarhetsmål 2030 Icke-finansiella noter

Affärsområden

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och lösningar för gruvindustrin samt bergavverkning inom infrastrukturindustrin.

Andel av intäkter

42 %

Andel av justerad EBIT

44 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Load and Haul
 • Surface Drilling
 • Rotary Drilling
 • Mechanical Cutting
 • Rock Tools
 • Ground Support
 • Digital Mining Technologies
 • Parts and Services
Sandvik Mining and Rock Solutions
Sandvik Rock Processing Solutions: Bergbearbetningsmaskiner

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin samt infrastrukturindustrin.

Andel av intäkter

8 %

Andel av justerad EBIT

7 %

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao
Sandvik Rock Processing Solutions
xxxx

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom disruptiva tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad metrologi.

Andel av intäkter

37 %

Andel av justerad EBIT

41 %

Divisioner

Sandvik Machining Solutions1)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram
Sandvik Manufacturing Solutions1)
 • Design and Planning Automation
 • Additive Manufacturing
 • Industrial Metrology
1) Affärsområdessegment
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
Sandvik Materials Technology.

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Andel av intäkter

13 %

Andel av justerad EBIT

8 %

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
Sandvik Materials Technology

Intäkter per kundsegment

Intäkter per marknadsområde

Mål och måluppfyllelse

Sandvik har långsiktiga finansiella mål med fokus på tillväxt och lönsamhet över en konjunkturcykel och prioriterar samtidigt en stark finansiell ställning och utdelning.

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse.

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) och har definierat de mål som är mest relevanta för oss. Läs om hur vi bidrar.

Den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen.

(PDF:) Ladda ner Årsredovisning 2021 som PDF