Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Utveckling per affärsområde, koncernen totalt

 

Intäkter

 

EBIT och EBIT-marginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

MSEK

MSEK

MSEK

 

     MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

Sandvik Mining and Rock Solutions

37 366

33 572

41 409

 

7 493

20

6 400

19

8 220

20

Sandvik Rock Processing Solutions

7 411

6 459

7 610

 

1 109

15

990

15

1 255

16

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

41 123

32 477

36 681

 

8 380

20

4 606

14

8 058

22

Sandvik Materials Technology

15 279

13 598

13 405

 

1 444

9

492

4

1 379

10

Other operations

2 059

297

0

 

–4 263

e/t

–578

e/t

0

e/t

Avvecklad verksamhet

295

6

5

 

–204

–69

–32

e/t

–10

e/t

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Intäkter, MSEK

98 529

87 328

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

103 533

86 409

99 110

Förändring %

5

–11

2

2

–7

11

8

3

–17

15

varav organisk, %

5

–7

–2

–6

–6

10

11

–1

–11

12

varav struktur, %

0

0

2

0

0

0

–6

–1

–1

6

varav valuta, %

0

–5

2

8

–1

1

2

4

–4

–3

EBIT, MSEK

13 490

8 638

10 120

6 062

9 657

18 011

18 103

13 182

11 184

18 644

% av intäkter

14

10

11

7

11

19

18

13

13

19

Resultat före skatt, MSEK

11 516

6 753

8 264

4 059

7 996

16 940

17 315

11 945

11 238

18 451

% av intäkter

12

8

9

4

9

18

17

12

13

19

Årets koncernresultat, MSEK

8 107

5 008

5 992

2 194

5 468

13 160

12 669

8 523

8 721

14 484

Eget kapital, MSEK

32 536

33 610

36 672

34 060

39 290

48 722

58 163

61 858

65 082

77 332

Soliditet, %

31

36

34

34

38

46

49

51

55

50

Nettoskuldsättningsgrad, multipel1)

0,8

0,9

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

0,2

0,0

0,3

Kapitalomsättningshastighet, %

97

89

89

86

83

90

89

85

72

76

Likvida medel, MSEK

13 829

5 076

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

16 987

23 752

13 585

Avkastning på totalt eget kapital, %

25,3

15,3

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

13,9

13,6

20,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

19,8

12,6

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

15,0

13,3

19,5

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 820

4 185

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

4 147

3 278

3 598

Investeringar totalt, MSEK

4 859

4 674

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

6 018

6 552

27 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

11 892

5 133

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

16 894

15 347

13 177

Kassaflöde, MSEK

8 450

–8 656

1 039

79

2 288

3 963

5 382

–1 188

7 261

–10 527

Antal medarbetare, 31 december

48 742

47 338

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

40 246

37 125

44 136

1)

Nettoskulden inkluderar från och med 2012 nettopensionsskulden.

Data per aktie

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Resultat, SEK1)

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,50

10,11

6,81

6,96

11,53

Resultat efter utspädning, SEK2)

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,49

10,09

6,79

6,95

11,52

Eget kapital, SEK

25,9

26,7

29,1

27,1

31,2

38,8

46,4

49,3

51,9

61,6

Utdelning, SEK (2021 enligt förslag)

3,50

3,50

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

6,50

4,75

Direktavkastning, %3)

3,4

3,9

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

3,2

1,9

Utdelningsandel, %4)

54

88

73

140

63

33

42

93

41

Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta, SEK

107

108

97

107

116

153,9

165,3

190,4

205,6

255,4

årslägsta, SEK

82

79

74

68

65

113,5

123,1

122,7

115,5

194,9

vid årets slut, SEK

103,50

90,70

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

182,7

201,3

252,6

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

Genomsnitt antal aktier, miljoner

1 245,9

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

P/E tal5)

15,9

22,7

15,9

41,4

25,7

13,7

12,5

26,9

28,9

22,0

Börskurs i % av eget kapital2,6)

400

340

261

273

361

370

273

370

388

410

1)

Årets resultat per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

4)

Utdelning dividerad med resultat per aktie.

5)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.

6)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.

För ytterligare nyckeltal, se home.sandvik/investerare