GRI

M12 Andelar i koncernföretag

 

2020

2021

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Vid årets början

43 044

44 069

Förvärv

349

8 775

Kapitaltillskott

1 136

18 979

Reducering av kapital

–4

Avyttringar

–460

–19 888

Totalt

44 069

51 931

 

 

 

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–471

–525

Årets nedskrivningar

–54

Under året återförda nedskrivningar

52

Totalt

–525

–473

 

 

 

Ackumulerade uppskrivningar

 

 

Vid årets början

0

0

Totalt

0

0

Redovisat värde vid årets slut

43 544

51 458

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2020

2021

Bolag, säte

Organisationsnummer

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

SVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Gimo Utbildningsaktiebolag, Gimo

556061–4041

1 000

91

7 527

1 000

91

11 301

Industri AB Skomab, Sandviken

556008–8345

2 000

100

21 946

2 000

100

21 946

Sandvik Global Purchasing AB, Stockholm

556052–4315

1 000

100

50

1 000

100

50

AB Sandvik Coromant, Sandviken1)

556234–6865

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Coromant Sverige AB, Stockholm1)

556350–7846

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Far East Ltd. AB, Sandviken

556043–7781

10 000

100

10 000

10 000

100

10 000

Sandvik Försäkrings AB, Sandviken

516401–6742

1 500

100

81 000

1 500

100

81 000

Sandvik Besöksservice AB, Sandviken1)

556235–3838

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken

556288–9401

1 000 000

100

3 499 950

1 000 000

100

3 499 950

AB Sandvik International, Sandviken1)

556147–2977

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Materials Technology EMEA AB, Stockholm

556734–2026

501 000

100

6 623 705

Sandvik Construction AB, Sandviken1)

556664–9983

1 000

100

100

Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandviken1)

556288–9443

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken1)

556234–7343

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Rotary Tools AB, Köping

556191–8920

101 000

100

103 231

101 000

100

103 231

AB Sandvik Skogsfastigheter, Sandviken

556579–5464

1 000

100

51

1 000

100

51

AB Sandvik Steel Investment, Sandviken

556350–7853

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Stål Försäljnings AB, Stockholm1)

556251–5386

1 000

100

50

1 000

100

50

Sanrip AB, Sandviken1)

556692–0038

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken1)

556692–0053

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Utbildnings AB, Sandviken

556304–8791

910

91

37 947

910

91

48 070

Sandvikens Brukspersonals Byggnadsförening upa, Sandviken

785500–1686

100

0

100

0

Dormer Pramet AB, Halmstad

556240–8210

80 000

100

46 145

80 000

100

46 145

Walter Norden AB, Halmstad

556752–4698

15 000

100

5 139

15 000

100

5 139

Sandvik Mining and Construction Köping AB, Köping1)

556776–9525

1 000

100

100

Wire Sandviken AB, Sandviken1)

556779–3897

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik IT Services AB, Sandviken1)

556788–9059

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Venture AB, Stockholm1)

556868–7155

1 000

100

281 048

1 000

100

281 048

Sandvik Financial Services AB, Stockholm

556843–7296

10 000

100

75 000

10 000

100

75 000

Seco Tools AB, Fagersta

556071–1060

145 467 690

100

15 658 859

145 467 690

100

15 658 859

Sandvik PT AB, Sandviken

556207–5191

2 500

100

4 740 600

Sandvik Materials Technology Holding AB, Sandviken

559224–1433

1 000

100

11 424 878

Sandnest 3 AB, Stockholm

559291–1035

25 000

100

25

25 000

100

25

Sandnest 2 AB, Stockholm

559291–1027

25 000

100

25

25 000

100

25

Sandnest 1 AB, Stockholm

559291–1019

25 000

100

25

25 000

100

25

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i utländska dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2020

2021

Land/lokalisering

Bolag

Antal andelar

Andelar i %2)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andelar i %2)

Värde, KSEK

Brasilien

Sandvik Holding Do Brasil Ltda.

339 135 756

100

790 695

339 135 756

100

786 657

Bulgarien

Sandvik Bulgaria Ltd.

100

0

100

0

Chile

Sandvik Financial Services S.A.

9 900

99

165 331

9 900

99

165 331

Demokratiska republiken Kongo

Sandvik Mining and Construction DRC S.P.R.L.

9 990

100

4 898

9 990

100

43 235

Förenade Arabemiraten

Sandvik Middle East FZE.

1

100

19 886

1

100

19 886

Indien

Sandvik Asia Ltd.

1 801 241

754)

252 481

1 801 241

754)

252 481

 

Sandvik Materials Technology India Private Ltd.

1 801 241

754)

2 084

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Ltd.

1 801 241

754)

2 084

1 801 241

754)

2 084

Irland

Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd.

100

100

5 508

100

100

5 508

Japan

Sandvik K.K.

8 000

100

224 207

8 000

100

224 207

Kina

Sandvik China Holding Co Ltd.

100

1 579 078

100

1 579 079

 

Sandvik Materials Technology (China) Ltd.

233)

230 343

Korea

Sandvik Korea Ltd.

752 730

100

20 185

752 730

100

20 185

Luxemburg

DSI Underground Holdings S.à.r.l.

1 539 861

100

7 435 652

 

Rocbolt Technologies Holdings Mongolia S.à.r.l.

6 000

50

1

Mali

Sandvik Mining and Construction Mali Ltd.

25 000

100

3 462

25 000

100

3 462

Mauritius

Rocbolt of Mauritius Ltd.

956 768

50

430 027

Mexiko

Sandvik Méxicana S.A. de C.V.

406 642 873

903)

712 312

406 642 873

903)

712 312

Mongoliet

Sandvik Mongolia LLC.

400 000

100

2 682

400 000

100

2 682

Nederländerna

Sandvik Finance B.V.

18 788

100

7 093 582

18 788

100

7 093 582

 

Frost Holding B.V.

1

100

0

1

100

0

Peru

Sandvik del Perú S.A.

6 562 795

903)

26 025

6 562 795

903)

26 025

Ryssland

Sandvik LLC

100

67 238

100

67 238

 

Sandvik Mining and Construction CIS LLC

100

45 015

100

45 015

Serbien

Sandvik Mining and Rock Technology LLC Belgrade

100

7 898

100

7 898

Slovakien

Sandvik Slovakia s.r.o.

100

1 238

100

1 238

Sydafrika

Sandvik Holding Southern Africa (Pty) Ltd.

1 107 501

100

1 084 567

1 107 501

100

1 084 567

 

Rocbolt Technologies Holdings Pty Ltd.

500 000

50

172 322

Tjeckien

Sandvik CZ s.r.o.

100

0

100

0

Turkiet

Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi ve Ticaret A.S.

125 154 588

100

3 200

125 154 588

100

3 200

Ungern

Sandvik Magyarorszag Kft.

100

3 258

100

3 258

Zimbabwe

Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd.

233 677

100

3 269

233 677

100

3 269

Totalt

 

 

 

43 543 899

 

 

51 458 044

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

3)

Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

4)

Aktier upp till en ägarandel på 100 procent innehas av företag inom koncernen.

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, indirekta aktieinnehav i % 1)

Land/lokalisering

Företag

2020

2021

Sverige

Sandvik Financial Service SPV AB

100

 

DSI Underground Nordics AB

100

 

Edvirt AB

100

 

Sandvik Materials Technology StripTech AB

100

100

 

Sandvik Materials Technology Rock Drill Steel AB

100

100

 

Sandvik PT AB

100

 

Sandvik Materials Technology EMEA AB

100

 

Sandvik Treasury AB

100

100

 

Sandvik Materials Technology Treasury AB

100

100

 

Metrolog Services Nordic AB

100

100

 

SETP Invest AB

100

100

 

Sandvik Invest Aktiebolag

100

100

 

Seco AB

100

100

 

Pramet Scandinavia AB

100

100

 

AB Sandvik Materials Technology

100

100

 

Kanthal AB

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Haparanda AB

100

100

 

Sandvik SRP AB

100

100

Argentina

DSI Underground Argentina S.A.

100

 

Seco Tools Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Argentina S.A.

100

100

Armenien

Sandvik Mining and Rock Technology AM LLC

100

100

Australien

Sandvik Australia Pty Ltd.

100

100

 

Sandvik Financial Services Pty Ltd.

100

100

 

DSI Underground Australia Pty Limited

100

 

DSI Australia Holdings Pty Ltd.

100

 

DSI Holdings 1 Australia Pty Ltd.

100

 

DSI Holdings 2 Australia Pty Ltd.

100

 

Stratabolt Resins Australia Pty Ltd.

100

 

Heintzmann Australia Pty Ltd.

100

 

Fero Group Pty Ltd.

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia (Production/Supply) Pty Ltd.

100

100

 

NTX Australia Pty Ltd.

100

100

 

Fero Group (Queensland) Pty Ltd.

100

 

Fero Reinforcing Pty Ltd.

100

 

Fero Strata Systems Pty Ltd.

100

 

Edvirt Australia Pty Ltd.

100

 

Tricon Drilling Solutions Pty Ltd.

100

 

SigmaTEK Pty. Ltd. (Australia)

100

 

Terelion (Australia) Pty Ltd.

100

100

 

Seco Tools Australia Pty Ltd.

100

100

 

Sandvik Australia Holdings Pty Ltd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia Pty Ltd.

100

100

Belgien

Walter Benelux N.V./S.A.

100

100

 

S.A. Seco Tools Benelux N.V.

100

100

Botswana

Sandvik Botswana (Pty) Ltd.

100

100

Brasilien

Sandvik Coromant Do Brasil Industria e Comercio de Ferramentas Ltda

100

100

 

DSI Underground System Brasil Indústria e Comercio Ltda.

100

 

Walter do Brazil Ltda.

100

100

 

Dormer Pramet Solucoes Para Usinagem Ltda.

100

100

 

Sandvik Materials Technology do Brasil Industria e Comercio Ltda.

100

100

 

Sandvik Holding do Brazil Ltda.

100

100

 

Seco Tools Indústria e Comércio Ltda.

100

100

 

SigmaTEK Systems Brasil Ltda.

100

 

Sandvik MGS S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil Ltda.

100

100

 

CGTech Brasil Consultoria de Software Eireli

100

100

Burkina Faso

Sandvik Mining and Rock Technology Burkina Faso SARL

100

100

Chile

Sandvik Chile S.A.

100

100

 

DSI Underground Chile S.p.A.

100

 

DSI Underground Ventilation Systems S.p.A.

51

 

NTX Chile SpA

100

100

 

Sandvik Financial Services S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Chile S.A.

100

100

Colombia

Sandvik Colombia S.A.S.

100

100

 

DSI Underground Colombia S.A.S.

100

Danmark

Sandvik A/S

100

100

 

Materials Technology Denmark ApS

100

 

Seco Tools A/S

100

100

DR Congo

Sandvik Mining & Construction DRC SARL

100

100

Filippinerna

Sandvik Philippines Inc.

100

100

 

Sandvik Tamrock Philippines Inc.

100

100

Finland

Seco Tools Oy

100

100

 

Materials Technology Finland Oy

100

 

Sandvik Mining and Construction Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Finland Oy

100

100

 

Tamrock Oy

100

100

 

Oy Tampella Ab

100

100

 

Sandvik Coromant Finland Oy

100

100

 

Tammerfors Linne och Jern Ab

100

100

Frankrike

Sandvik Holding France S.A.S

100

100

 

Sandvik Tooling France S.A.S

100

100

 

SigmaNEST France

100

 

Sandvik Materials Technology France S.A.S

100

100

 

Walter France S.A.S.

100

100

 

Gunther Tools

100

100

 

DWFritz Metrology S.A.S

100

 

Sandvik Coromant Inserts France S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Lyon S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction France S.A.S

100

100

 

Financiere Metrolog S.A.S

100

100

 

Metrologic Group S.A.S

100

100

 

Metrologic Services S.A.S

100

100

 

A.O.B. S.A.S

100

100

 

Seco Tools France S.A.S.

100

100

 

SECO Tools tooling systems S.A.S

100

100

 

Seco Ressources et Finances SA

100

100

 

Seco Tools Reaming S.A.S

100

100

 

CGTech S.A.R.L.

100

100

Ghana

Sandvik Mining & Construction Ghana Limited

100

100

Hongkong

Sandvik Hongkong Ltd BA SMC

100

100

 

DWFritz Hong Kong Limited

100

Indien

Sandvik Asia Private Limited

100

100

 

Walter Tools India Private Limited

100

100

 

DSI Underground India Pvt. Ltd.

100

 

Cimatron Technologies Pvt. Ltd.

100

 

SigmaTEK Systems India Private Limited

100

 

Vaal Triangle Systems Private Limited

100

 

Seco Tools India Private Limited

100

100

 

Dormer Tools India Private Limited

100

100

 

Sandvik Materials Technology India Private Limited

25

100

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Limited

100

100

 

CGTech India Software Solutions Private Limited

100

100

Indonesien

Pt. DSI Indonesia

100

 

Pt. DSI Underground

100

 

PT Sandvik Indonesia

100

100

 

PT Sandvik Mining and Construction Indonesia

100

100

 

PT Seco Tools Indonesia

100

100

 

PT Sandvik SMC

100

100

Irland

Diamond Innovations International Sales

100

100

Israel

Cimatron Limited

100

Italien

Sandvik Italia S.p.A.

100

100

 

Cimatron Technologies srl (Italy)

100

 

SigmaTEK Srl (Italy)

100

 

SSC Holding Italia S.R.L.

100

100

 

Walter Italia S.R.L.

100

100

 

Metrologic Group Italia S.R.L.

100

100

 

Seco Tools Italia S.p.A SU

100

100

 

Sandvik Materials Technology Italia S.R.L.

100

100

 

Polyflex S.R.L.

100

 

CGTech s.r.l.

100

100

Japan

Sandvik Materials Technology K.K.

100

100

 

SigmaTEK Japan LTD.

100

 

Sandvik K.K.

100

100

 

Walter Japan K.K.

100

100

 

Seco Tools Japan K.K.

100

100

 

Sandvik Tooling Supply Japan K.K.

100

100

 

Kabushiki Kaisha CGTech

100

100

Kanada

Systéme Guardian Inc.

100

 

Sandvik Canada, Inc.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Canada, Inc.

100

100

 

Newtrax Holdings Inc.

100

100

 

Cimatron Technologies Inc. (Canada)

100

 

SigmaTEK Canada, LLC (Delaware)

100

 

ICAM Technologies Corp Canada

100

 

Indexable Cutting Tools of Canada

100

 

DSI Underground Canada Ltd.

100

 

11740750 Canada Limited

100

 

Inrock Ltd.

100

100

 

Newtrax Technologies Inc

100

100

 

Artisan Vehicles, Inc.

100

100

 

MISY Canada Inc.

100

100

Kazakstan

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd.

100

100

Kina

Sandvik Tooling Production (Langfang) Co., Ltd.

100

100

 

DSI Underground Consulting Co., Ltd.

100

 

Rocbolt Technologies China Ltd.

100

 

Sandvik Industry Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

100

 

Sandvik Materials Technology (China) Co., Ltd.

77

100

 

Sandvik International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Walter Wuxi Co., Ltd.

100

100

 

DWFritz Precision Automation

100

 

DWFritz Wuxi Limited

100

 

DWFritz Technology Limited

100

 

Suzhou Xinlan Nano Technology

67

 

Wuhan Yongpu Carbide Tools

67

 

Suzhou OMK Carbide Tools

67

 

Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd.

67

 

Yongpu Global Trading Shanghai

67

 

Yongpu Supply Chain

67

 

Suzhou SPD Precision

67

 

Suzhou Yongpu Precision Technology

67

 

Cimatron (Beijing) Technologies Co., Ltd.

100

 

SigmaTEK Systems China, LLC

100

 

Sandvik Coromant Cutting Tools (Shanghai) Ltd.

100

100

 

Sandvik Rock Tools Technology (Wuxi) Co., Ltd.

100

100

 

Dormer Tools (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Sandvik Logistics (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Seco Tools (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Kunshan OSK Precision Tools Co., Ltd.

100

100

 

Seco Tools Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Pramet Tools (Shanghai) Co., Ltd.

100

 

Sandvik Mining and Construction Trading (Shanghai) Co.

100

100

 

Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd.

80

100

 

Shandong Energy Machinery Group ZhongRui Minig Equipment

50

 

Sandvik Mining and Construction (China) Co., Ltd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (Luoyang) Co., Ltd.

100

100

 

Jinan Lingong Mining and Rock Technology Co., Ltd.

65

65

 

Sandvik Industry Equipment (ChangZhou) Co., Ltd.

100

 

Beijing CGTech Software Co., Ltd.

100

100

Korea

Walter Korea Ltd.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Korea Co., Ltd.

100

100

 

Seco Tools Korea Ltd.

100

100

 

Sandvik SuhJun Ltd.

100

100

 

CGTech Co., Ltd.

100

100

Luxemburg

Jupiter LuxCo 2 S.à r.l.

100

 

DSI Underground IP Holding Luxembourg S.à r.l

100

 

DSI Underground SMART S.à r.l

100

 

Rocbolt Technologies Holdings Mongolia S.à r.l.

50

Malaysia

Sandvik Malaysia Sdn Bhd

100

100

 

Seco Tools Sdn Bhd

100

100

 

Walter Malaysia Sdn Bhd

100

100

 

Sandvik Mining And Construction (M) Sdn Bhd

100

100

Mauritius

Rocbolt of Mauritius Ltd.

50

Marocko

Seco Tools S.A.

100

100

Mexiko

NTX Mining Services S de RL de CV

100

100

 

Sandvik SA de CV

100

100

 

Sandvik Hard Materials de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Walter Tools S.A. de C.V.

100

100

 

SigmaTEK Systems Mexico S. de R.L.

100

 

Sandvik de Mexicana S.A.

100

100

 

Terelion de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

DSI Underground Mexico S.A. de C.V.

100

 

Mansour Mining Technolog De Mexico S.A DE C.V

100

 

Mansour Mining Technolog De Mexico Servicios S.A. de C.V.

100

 

Valenite de Mexico

100

100

 

Seco Tools de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction de Mexico S.A. de C.V.

100

100

Mongoliet

Rocbolt Technologies Mongolia LLC

100

Mozambique

Sandvik Mining & Construction Mozambique Lda.

100

100

Namibia

Sandvik Namibia (Pty) Ltd.

100

100

Nederländerna

Sandvik Benelux B.V.

100

100

 

Sandvik DC Venlo B.V.

100

100

 

Jabro Tools B.V.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction B.V.

100

100

Nigeria

Sandvik Mining & Construction Nigeria Limited

100

100

Norge

Sandvik Teeness AS

100

100

 

Seco Tools AS

100

100

 

Sandvik Materials Technology Norway AS

100

 

Sandvik Norge AS

100

100

Papua Nya Guinea

Sandvik Mining and Construction PNG Limited

100

100

Peru

Sandvik del Peru S.A.

100

100

 

Newtrax Peru Sociedad Anonima Cerrada

100

100

 

Sandvik Forestal S.A.

100

100

 

DSI Underground Peru S.A.C.

100

Polen

Sandvik Polska Sp. z.o.o.

100

100

 

DSI Schaum-Chemie Sp. z.o.o.

100

 

DSI Underground Merol Sp. z.o.o.

100

 

DSI Underground Poland Sp. z.o.o.

100

 

DSI Underground Chemicals sp. z o.o.

100

 

Walter Polska SP. z.o.o.

100

100

 

Seco Tools Sp z.o.o.

100

100

 

Pramet Sp. z.o.o.

100

100

 

Fabryka Narzedzi FANAR S.A.

100

Portugal

Seco Tools Portugal Lda.

100

100

Rumänien

Sandvik SRL

100

100

 

Walter Tools SRL

100

100

 

Seco Tools Romania SRL

100

100

Ryssland

DSI Techno LLC

100

 

Newtrax Rus LLC

100

100

 

DSI Techno LLC

100

 

LLC Walter

100

100

 

Sandvik MKTC OAO

100

 

LLC Sandvik

100

100

 

LLC Pramet

100

100

 

LLC Seco Tools

100

100

 

Sandvik Mining and Construction CIS LLC

100

100

Schweiz

Sandvik Holding AG

100

100

 

Sandvik AG

100

100

 

Sandvik Materials Technology Santrade AG

100

100

 

Filinvest AG

100

 

Accuratech AG

100

 

Galvarex AG

100

 

Polyfil AG

100

 

Walter (Schweiz) AG

100

100

 

Santrade Ltd

100

100

 

Seco Tools AG

100

100

Serbien

Seco Tools SRB d.o.o.

100

100

 

Sandvik Mining & Rock Technology LLC Belgrade

100

100

Singapore

Walter AG Singapore Pte Ltd.

100

100

 

Sandvik South East Asia Ptd Ltd.

100

100

 

Seco Tools (SEA) Pte Ltd.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Singapore Pte. Ltd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction S.E. Asia Pte Ltd.

100

100

Slovakien

PRAMET Slovakia spol s.r.o.

100

100

 

Walter Slovakia s.r.o.

100

100

 

Seco Tools SK, s.r.o.

100

100

Slovenien

Walter Tools, d.o.o.

100

100

 

Seco Tools SI d.o.o.

100

100

Spanien

Sandvik Espanola

100

100

 

DSI Underground Spain SAU

100

 

Sandvik Materials Technology Spain S.L.

100

100

 

Walter Tools Iberica S.A.U.

100

100

 

Metrologic Group Spain S.L.

100

100

 

Seco Tools Espana S.A.

100

100

Storbritannien

Sandvik Holdings Ltd.

100

100

 

Sandvik Materials Limited

100

100

 

DSI Underground UK Ltd.

100

 

DSI Underground UK Holdings Ltd.

100

 

Edvirt UK Limited

100

 

Sandvik Ltd.

100

100

 

SigmaTEK Europe Limited

100

 

SigmaTEK Business Systems Limited

100

 

Walter GB Ltd.

100

100

 

Dormer Pramet Ltd.

100

100

 

BTA Heller Drilling Systems Ltd.

100

100

 

Inrock Ltd. (UK)

100

100

 

Seco Tools (UK) Limited

100

100

 

Extec Mobile Crushers and Screens Limited

100

100

 

Tamrock Great Britain Holdings Ltd.

100

100

 

Fintec Crushing and Screening Limited

100

100

 

Sandvik Osprey Ltd.

100

100

 

CGTech Ltd.

100

100

 

Sandvik Services Limited

100

100

 

Sandvik Materials Technology UK Ltd

100

Sydafrika

Sandvik (Pty) Ltd.

100

100

 

Newtrax Pty. Ltd.

100

100

 

Sandvik Financial Services (Pty) Ltd.

100

100

 

Seco Tools South Africa (Pty) Ltd.

100

100

 

Sandvik Rock Processing Solutions International (Pty) Ltd.

100

 

Kwatani Global (Pty) Ltd.

100

 

Kwatani Holding Pty Ltd.

100

 

Kwatani (Pty) Ltd.

100

 

Mine & Quarry Supplies (Pty) Ltd.

100

 

Sandvik Mining RSA (Pty) Ltd.

75

75

 

Sandvik Mining & Construction Delmas (Pty) Ltd.

100

100

 

Sandvik SRP RSA (PTY) Ltd.

75

 

Rocbolt Technologies Holdings Pty. Ltd.

50

 

Rocbolt Technologies Africa Pty Ltd.

100

 

RB Technology Holdings (Pty) Ltd.

65

 

Rocbolt Technologies Pty. Ltd.

75

Taiwan

Sandvik Taiwan Ltd.

100

100

 

Seco Tools (S.E.A.) Taiwan Branch

100

100

 

Sandvik Materials Technology Taiwan Limited

100

Tanzania

Sandvik Mining & Construction Tanzania Limited

98

98

Thailand

Sandvik Thailand Limited

91

91

 

SigmaTEK (Thailand) Ltd.

100

 

Walter (Thailand) Co Ltd.

100

100

 

Seco Tools (Thailand) Co Ltd.

100

100

Tjeckien

DSI Underground Multitex s.r.o.

100

 

Sandvik Chomutov Precision Tubes Spol. s.r.o.

100

100

 

WALTER CZ s.r.o.

100

100

 

Seco Tools CZ s.r.o.

100

100

 

Dormer Pramet s.r.o.

100

100

Turkiet

Walter Cutting Tools Industry and Trade LLC

100

100

 

Seco Tools Kesici Takimlar Makina San.Tic.A.S.

100

100

Tyskland

Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH

100

100

 

Walter Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

100

100

 

Walter AG

100

100

 

TDM Systems GmbH

100

100

 

Comara GmbH

100

100

 

Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH

100

100

 

Schaum-Chemie Beteiligungen 1 GmbH

100

 

DSI Underground GmbH

100

 

Prototyp-Werke GmbH

100

100

 

Cimatron Technologies GmbH

100

 

SigmaNEST GmbH

100

 

Metrologic Group GmbH

100

100

 

Protomedical GmbH

100

100

 

Kanthal GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Central Europe GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH

100

 

Seco Tools GmbH

100

100

 

Sandvik Holding GmbH

100

100

 

CGTech Deutschland GmbH

100

100

Ukraina

LLC Seco Tools Ukraine

100

100

 

Sandvik Ukraine

100

100

Ungern

Walter Hungaria Kft

100

100

 

Seco Tools Kft

100

100

 

Pramet Kft

100

100

USA

Sandvik Special Metals LLC

100

100

 

PennPower Inc.

100

100

 

Sandvik, Inc.

100

100

 

ST Acquisition Co.

100

 

Cambrio Acquisition, LLC

100

 

Cimatron Technologies, Inc. (Michigan)

100

 

Cimatron Gibbs LLC (California)

100

 

SigmaTEK Systems, LLC (Delaware)

100

 

ICAM Technologies Corp U.S.A.

100

 

Sandvik Financial Services LLC

100

100

 

DWFritz Automation, Inc.

100

 

DWFritz International, Inc.

100

 

DWFritz Metrology, Inc.

100

 

Walter USA LLC

100

100

 

TDM Systems Inc.

100

100

 

Dimensional Control Systems, Inc.

100

 

Sandvik Machining Solutions USA LLC

100

100

 

Dura-Mill, Inc.

100

100

 

Allied Construction LLC

100

100

 

Advanced Theodolite Technology, Inc.

100

100

 

Metrologic Group Services, Inc.

100

100

 

MG USA Properties, Inc.

100

100

 

Precorp Inc.

100

100

 

uFab LLC

100

100

 

Dormer Pramet LLC

100

100

 

Valenite LLC

100

100

 

Sandvik Materials Technology LLC

100

100

 

Wetmore Tool and Engineering Company

100

100

 

Artisan Vehicle Systems, Inc.

100

100

 

Carbide Tool Manufacturing LLC

100

 

Tamcorp Inc USA

100

100

 

GWS Tool Intermediate Holdings LLC

100

 

Indexable Holdings LLC

100

 

GWS Tool LLC

100

 

CGI Tool LLC

100

 

Alliance CNC LLC

100

 

Benchmark Carbide LLC

100

 

NATC LLC

100

 

Intrepid Tool LLC

100

 

STF Precision LLC

100

 

Taurus Tool LLC

100

 

CJT Tool LLC

100

 

Monster Tool LLC

100

 

DSI Tunneling LLC

100

 

Thermaltek LLC

100

100

 

Summerill High Precision LLC

100

100

 

Inrock Drilling Systems, Inc.

100

100

 

Inrock Acquisitions, Inc.

100

100

 

Pennsylvania Extruded Tube Co. (PEXCO)

70

70

 

Diamond Tool Coating, LLC

100

100

 

Niagara Cutter LLC

100

100

 

Seco Tools, LLC

100

100

 

Sandvik Wire and Heating Technology Corporation

100

100

 

Sandvik Thermal Process Inc.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction USA LLC

100

100

 

Custom Electric Manufacturing LLC

100

 

Melin Tool Company, Inc.

100

100

 

CGTech

100

100

Vietnam

Sandvik Vietnam Company Ltd.

100

100

 

Seco Tools Vietnam Co Ltd.

100

100

Vitryssland

OOO Walter Tools

100

100

Zambia

Sandvik Mining & Construction Zambia Limited

100

100

Österrike

Sandvik in Austria Gesellschaft GmbH

100

100

 

DSI Underground Austria GmbH

100

 

Walter Austria GmbH

100

100

 

Wolfram Bergbau und Hütten AG

100

100

 

Seco Tools Gesellschaft GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction G.m.b.H.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co KG

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH

100

100

1)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer med andelen av röster för totalt antal aktier, där ej annat anges.

Redovisningsprinciper

Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör.

I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgående identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (även kallad förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

Andelar i koncernföretag och intresseföretag

Andelar i koncernföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och intresseföretag. Transaktionsutgifter som rör aktier i koncernbolagen redovisas direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten att köpeskilling kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. Utdelningar från dotterföretag redovisas i sin helhet som intäkter i årets resultat.