Innovationer som skapar Kundvärde

Sandvik Rock Processing Solutions utvecklar kontinuerligt tjänster och lösningar som förbättrar produktivitet och hållbarhet för våra kunder inom gruv- och infrastrukturindustrin.

Under 2021 introducerade vi SAM™ by Sandvik, en digital tjänst som tagits fram för att stödja våra kunders krossnings- och sorteringsanläggningar. Denna prenumerationsbaserade tjänst ger bland annat våra kunder en överblick över sina maskiner samt administrativa verktyg. Den användarvänliga tjänsten stödjer operatörer, servicetekniker och andra medarbetare som är ansvariga för det dagliga arbetet att förbättra verksamheten och att optimera arbetet.

Nya innovativa lösningar hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. I år lanserade vi BIO Tool Grease som är ett smörjmedel för hydrauliska hammare. Smörjmedlet är baserat på biologiskt nedbrytbara estrar och polyalfaolefiner (PAO) och passar för användning vid både höga och låga temperaturer. Det är den första produkten i vårt gröna sortiment och de två viktigaste kriterierna vid utvecklingen var miljökriterier och smörjförmåga.

Under året lanserade vi även den digitalt uppkopplade slagkrossen Sandvik® QI353, en modulär plattform som är framtagen för hög tillgänglighet, lägre driftkostnader och ökad effektivitet. Våra slagkrossar kombinerar de senaste framstegen inom maskinteknik och digitalisering och är resultatet av årtionden av forskning och innovation.

Vår VSI-kross har hjälpt det australiensiska företaget Enviro Sands att uppnå sina affärsmål och bidrar till ökad återvinning. Enviro Sand samlar in glas som tidigare skickades till deponi och bearbetar det genom att avlägsna plast, papper och metall. Därefter använder företaget VSI-krossen för att krossa glasbitarna som sedan säljs tillbaka till industrier för bland annat konstruktion och asfaltprodukter. VSI-krossen använder glas för att krossa glaset och gör det möjligt för Enviro Sand att tillverka bättre produkter. Sandvik stöttar även företaget med eftermarknadstjänster, support och kontinuerlig utbildning.

Sandvik UK373 eldriven kross i arbete med två materialhögar framför (foto)
Krossen Sandvik® UK373 är en eldriven kross med sluten krets.
Sandvik QI353 mobil slagkross i arbete (foto)
Slagkrossen Sandvik® QI353 är byggd för att ge mer drifttid än någon annan på marknaden.