GRI

Översikt

Sandvik Materials Technology

År 2021 var framgångsrikt för Sandvik Materials Technology med en återhämtning av orderingången i alla segment och starka marginaler. Förberedelserna fortsatte för att notera företaget på Nasdaq Stockholm under 2022.

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar rostfritt stål och speciallegeringar som är lätta, hållbara och korrosionsbeständiga och kan klara extremt höga temperaturer och tryck, samt mycket krävande tillämpningar. Med våra produkter och omfattande expertis inom metallurgi och industriella processer gör vi våra kunders processer effektivare, lönsammare, säkrare och mer hållbara.

Styrelsen i Sandvik meddelade sitt fortsatta stöd för en separation och notering av Sandvik Materials Technology under det andra eller tredje kvartalet 2022, ett beslut som ska godkännas av aktieägarna i Sandvik. Vi har nu en tydlig riktning och kommer att använda vår marknadsposition som tekniskt ledande och progressiv partner till våra kunder för att bli ett starkt och självständigt företag inom vår bransch.

Marknadsöversikt

Sandvik Materials Technology levererade bra resultat under året med en positiv marknadsutveckling och återhämtning i alla segment. Alla våra stora regioner hade en god orderingång jämfört med föregående år. Orderingången i segmenten olja och gas samt flygindustrin började återhämta sig under året men befann sig på fortsatt låga nivåer jämfört med innan pandemin. Intäkterna påverkades av eftersläpningen i dessa segment men kompenserades nästan helt av en stark utveckling i de andra segmenten. Trots detta förbättrades marginalerna och de låg på en stabil nivå. Våra divisioner Kanthal och Strip redovisade rekordhöga rörelseresultat för året.

2021 i siffror

Intäkter per kundsegment

Cirkeldiagram som visar intäkter per kundsegment. Topp 3 är: Industri 24 %, Kemi och petrokemi 16 % och Olja och gas 14 % (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Cirkeldiagram för intäkter per marknadsområde. Topp 3 är: Europa 50 %, Nordamerika 24 % och Asien 22 % (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2020

2021

Orderingång

11 910

15 234

Intäkter

13 598

13 405

Justerad EBITA1)

1 032

1 548

Justerad EBITA-marginal1), %

7,6

11,6

EBIT

492

1 379

EBIT-marginal, %

3,6

10,3

Justerad EBIT1)

1 032

1 543

Justerad EBIT-marginal1), %

7,6

11,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

3,9

11,3

Antal medarbetare2)

5 084

5 465

Könsfördelning (män/kvinnor), %

81/19

80/20

Kvinnor i ledande befattning, %

19,4

21,1

Olycksfrekvens (LTIFR)

3,9

3,6

Total olycksfrekvens (TRIFR)

6,7

8,3

1)

Justerat för jämförelsestörande poster om –164 miljoner kronor (–540).

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Översikt

Produktportfölj

Rörprodukter, stänger, ämnen, band, bergborrstål, motståndsmaterial, ultrafin medicinsk tråd och trådbaserade komponenter.

Marknadsbeskrivning

Utvalda nischer i krävande industrier där kraven på materialegenskaper, produktkvalitet och pålitlighet är extremt höga. Höga inträdesbarriärer.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Det globala energibehovet och därav följande behov av energiproduktion
  • Skiftet mot fossilfri energi och energieffektivitet
  • En växande och åldrande befolkning med nya krav på hälso- och sjukvård, kombinerat med tekniska framsteg inom den medicintekniska sektorn

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Nippon Steel (rör), Tubacex (rör), Jiuli (rör), Voestalpine (band), Aperam (värmeelement och system), Fort Wayne Metals (medicinteknik) och nischade mindre aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Cirka 80 procent direktförsäljning.

Tillväxtstrategi

Materialteknik behövs i många tillväxtsegment för att nå ökad effektivitet, produktivitet och hållbarhet i kundernas processer och tillämpningar. Olje- och gasindustrin blir även fortsättningsvis ett lönsamt segment och vi har identifierat ytterligare ett antal tillväxtsegment, exempelvis industriell uppvärmning, medicinteknik, förnybar energi, kemi och petrokemi.

Strategisk riskhantering

Fluktuerande olje- och gaspriser. Ökad konkurrens genom högteknologiska material från Kina. Lokal protektionism i stålindustrin.