Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Vi planerar att växa organiskt genom att öka vårt eftermarknadserbjudande över utrustningens livscykel för att vinna en större del av den marknaden. Vårt tekniska ledarskap, våra uppkopplade lösningar och digitaliseringen av vår utrustning bidrar till att uppnå detta. Vår ambition är att ta 30 procent mer av vår tillgängliga eftermarknad fram till 2025 jämfört med 2019.

Förvärv är avgörande i vårt skifte mot tillväxt. Under 2021 förvärvade Sandvik sydafrikanska Kwatani, en leverantör av siktar och matare för gruvindustrin. Förvärvet ökar vår kapacitet inom siktning och ökar vår tillväxt inom krossning och sortering genom ett ökat utbud av utrustning och genom att komplettera de befintliga produkterna och tjänsterna på eftermarknaden. Det förstärker även koncernens närvaro i Afrika. I över 10 år har Sandvik varit majoritetsägare i Shanbao, en leverantör av krossnings- och sorteringslösningar på den kinesiska marknaden. Under november förvärvade Sandvik återstående 20 procent av aktierna och blev ägare av hela företaget.

I dag finns de flesta av våra kunder på mogna marknader i industriländer. Vi kommer att fortsätta att fokusera på kompletterande förvärv och samarbeten som ökar vår globala närvaro samt utökar vår kapacitet, framförallt hållbara kundlösningar för förbättrad vatten- och energieffektivitet.

Digitalt skifte

Digitaliseringen ger våra kunder insikter som kan förbättra verksamhetens produktivitet och prestationer. Med uppkopplad utrustning kan vi på ett bättre sätt förutse produkternas återstående livslängd eller planera kunders underhållsbehov mer exakt och effektivt. Vårt mål är att 60 procent av våra kunder ska använda våra automatiserade och digitala lösningar senast 2025.

Under 2021 lanserade vi SAM™ by Sandvik, vår nya digitala tjänst för krossning och sortering. Tjänsten främjar samarbeten, uppkopplingsmöjligheter och produktivitet i kundernas verksamheter. Den ger kunder direkt åtkomst till dataanalys, kommunikation, e-handel, inspektionsverktyg, anpassad rapportering på plats, information och prognoser utifrån AI-baserad modellering för uppkopplad utrustning. Tjänsten togs fram utifrån kundpersonas och testades på plats hos kunder för att säkerställa att den är lätt att använda för operatörerna. Plattformens modularitet och fokus på användarvänlighet är några egenskaper som ger Sandvik en konkurrensfördel.