K34 Händelser efter periodens utgång

Från den 1 januari 2022 presenteras Sandvik Materials Technology som tillgångar för distribution.

Sandvik utsåg Cecilia Felton till Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) från den 1 februari 2022. Cecilia Felton, som var tillförordnad CFO sedan den 1 november 2021, kommer att ingå i Sandviks koncernledning.

Sandvik har slutfört förvärvet av ingenjörsbolaget Gerling GmbH med fokus på tekniska lösningar för rörapplikationer. Bolaget kommer att rapporteras inom Sandvik Materials Technology.

Som en följd av det pågående kriget i Ukraina följer Sandvik kontinuerligt upp risker samt mitigerande aktiviteter för att minska påverkan på koncernen. Per 2021 uppgick intäkterna från ryska kunder till 3,6 miljarder kronor (3,6 procent av koncernens intäkter) och från ukrainska kunder till 0,2 miljarder kronor (0,2 procent av koncernens intäkter).