Värdeskapande erbjudanden

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern med omkring 44 000 medarbetare och försäljning i cirka 150 länder. Vi fokuserar på att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

AFFÄRSOMRÅDEN

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och lösningar för gruvindustrin samt bergavverkning inom infrastrukturindustrin.

Sandvik Mining and Rock Solutions: World’s first autonomous underground mining machine (photo)

Andel av intäkter

42 %

Andel av justerad EBIT

44 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Load and Haul
 • Surface Drilling
 • Rotary Drilling
 • Mechanical Cutting
 • Rock Tools
 • Ground Support
 • Digital Mining Technologies
 • Parts and Services

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin samt infrastrukturindustrin.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Production unit in Gimo, Sweden (Industry 4.0 facility) (photo)

Andel av intäkter

8 %

Andel av justerad EBIT

7 %

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom disruptiva tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad metrologi.

Sandvik Materials Technology: Bloom casting at the steel mill in Sandviken, Sweden. (photo)

Andel av intäkter

37 %

Andel av justerad EBIT

41 %

Divisioner

Sandvik Machining Solutions1)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram

Sandvik Manufacturing Solutions1)
 • Design and Planning Automation
 • Additive Manufacturing
 • Industrial Metrology

 

1) Affärsområdessegment

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Sandvik Rock Processing Solutions: Rock processing machines (photo)

Andel av intäkter

13 %

Andel av justerad EBIT

8 %

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip

Intäkter och justerat rörelseresultat är exklusive koncerngemensamt och rörelseresultatet är justerat för jämförelsestörande poster.

VIKTIGA KUNDSEGMENT/ANDEL AV INTÄKTER

Gruvor

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, liksom service, digitala och hållbara lösningar för ökad digitalisering, automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för gruvor, 41 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Materials Technology

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

(icon)

Verkstad

Våra verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, mjukvara för tillverkning liksom våra avancerade material och komponenter används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar pr oduktivitet, lönsamhet, kvalitet, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för verkstad, 23 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

(icon)

Infrastruktur

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ökar kundens säkerhet och produktivitet inom infrastrukturindustrin vid brytning, borrning, krossning och sortering. Användningsområdena omfattar tunneldrivning, stenbrytning, väg- och vattenbyggnad, rivning och återvinning.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för infrastruktur, 9 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Materials Technology

(icon)

Fordon

Våra mjukvarulösningar, hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall, liksom vårt erbjudande inom industriell metrologi, ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växel lådor. Våra rostfria och höglegerade produkter återfinns i bland annat krockkuddar och luftkonditionering.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för bilindustri, 8 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

(icon)

Energi

Vi erbjuder lösningar för alla typer av energiproduktion, inklusive ren och förnybar energi. Vi tillhandahåller höglegerade produkter, som rör i rostfritt stål, för utvalda nischer inom de mest krävande kundsegmenten, liksom verktyg och verktygssystem för branschens alla metallbearbetningsbehov.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för energi, 8 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Materials Technology

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

(icon)

Flyg

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem, en optimerad process och lättviktsmaterial avgörande.

Horisontell stapel som visar andel av intäkter för flyg, 4 %, och fördelningen mellan affärsområdena (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

(icon)

 

Återstående 7 procent innefattar främst segmenten konsumentrelaterat, elektronik och kemi.