K8 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 225 miljoner kronor (–1 858) I det ingår till största delen externa fusions- och förvärvskostnader med –467 miljoner kronor och valutakursförluster på –354 miljoner kronor.

För 2020 ingår till största delen valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –360 miljoner kronor, nedskrivning av goodwill med –304 miljoner kronor samt andra poster som innehåller valutakomponent med –784 miljoner kronor.