Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Vårt sortiment bidrar till öka kundernas produktivitet och säkerhet samt att minska deras miljöpåverkan. Genom skiftet mot elektrifiering tar vi ytterligare steg mot ökad hållbarhet. Vi utvecklar produkter och lösningar som förbrukar mindre energi och ger högre produktivitet och livslängd. Under 2021 lanserade vi borrsystemet Top Hammer XL som reducerar bränsleförbrukningen och de totala borrningskostnaderna avsevärt, samtidigt som det ökar produktiviteten (se Innovationer som skapar kundvärde). Vi har utvecklat en process för effektivare återvinning av borrkronor, bland annat separation av hårdmetall och stål närmare kund.

Affärsområdet utvecklar ambitiösa mål för 2025. Vår division Rock Tools siktar på att bli koldioxidneutral och produktionsenhetena gör framsteg på vägen att nå detta till 2025.

Kundens förstaval

Vi har utvecklat en mängd flexibla kundlösningar, som dynamiska prismodeller med resultatbaserade avtal. Dessutom erbjuder vi våra kunder allt fler samordnade erbjudanden från flera olika divisioner. Det välkomnas av kunderna och vi förväntar oss en ökning av paketlösningar för våra produkter och tjänster framöver.

Vi arbetar kontinuerligt med att öka våra kunders effektivitet och produktivitet. När vi testade våra borrkronor Autobit™ på fyra olika anläggningar hos gruvbolaget Byrnecut Mining kunde de bland annat öka sin hastighet för borrpenetration med 15 procent, minska den totala borrkostnaden med 9 procent och borra fullständiga hål utan att behöva byta borr.

Flexibilitet genom affärscykeln

Precis som många andra industrier påverkades vi av de globala utmaningarna i leverantörskedjan under 2021. För att underlätta situationen ser vi över vår planering av transporter. Med ett nytt lager i nederländska Eindhoven har vi som ambition att bli än mer flexibla och effektiva.

Vi ökar stegvis vår närvaro på eftermarknaden och fokuserar på kompletterande områden som ger bättre lönsamhet över hela konjunkturcykeln. Vårt förvärv av DSI Underground kommer att göra oss mindre sårbara för marknadsfluktuationer. Våra stabila marginaler under 2021 visar att vi redan blivit mindre sårbara. Besparingsprogrammen från 2020 resulterade i en årlig besparingstakt om 60 miljoner kronor.

En attraktiv arbetsgivare

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Brian Huff, VP of Technology, har byggt upp hela sin karriär på elektrifiering. Elektrifieringen av gruvbranschen är det överlägset bästa affärscase han sett hittills.

Våra medarbetare erbjuds coachning, mentorskap, gränsöverskridande samarbeten och lättillgängliga utbildningsmöjligheter. Resultatet från vår undersökning Sandvik Pulse varje kvartal visar en stabil och hög nivå av medarbetarengagemang.

Mångfald och inkludering ligger i fokus och varje division och försäljningsområde har formulerat sin egen plan för mångfald och inkludering. 280 aktiviteter och åtgärder planeras i hela organisationen, varav 20 procent är kopplade till rekrytering. Mycket arbete läggs på rekryteringsprocessen för att locka en bred målgrupp, till exempel med könsneutrala jobbannonser och justeringar i hur arbetsintervjuer genomförs för att minska risken för fördomar. Vi samarbetar med skolor och universitet för att öka medvetenheten om Sandvik och erbjuder även praktikplatser.

För några år sedan instiftade Sandvik Mining and Rock Solutions utmärkelsen Diamond Award som tilldelas en medarbetare eller grupp av medarbetare som har nått tydliga och hållbara resultat genom initiativ för mångfald och inkludering i sina organisationer. År 2021 gick priset till försäljningsområdet i Kanada för arbetet med ursprungsbefolkningen.

Vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående och erbjuder program i hela organisationen. Till följd av de lättade pandemirestriktionerna har vi ett ”hybridupplägg” vid många av våra anläggningar med en blandning av distansarbete och arbete på plats. Det ger våra medarbetare möjlighet att dra fördel av den ökade flexibiliteten och att använda de tekniska fördelar som har skapats under pandemin, samtidigt som kreativiteten och energin som utan tvekan kommer från regelbunden interaktion med kollegor bevaras.