M2 Intäkternas fördelning

 

2020

2021

Geografiska marknader

 

 

Europa

8 995

11 541

Nordamerika

113

155

Sydamerika

72

55

Afrika och Mellanöstern

80

74

Asien

287

333

Australien och Nya Zeeland

52

86

Totalt

9 599

12 244

 

 

 

Varu-och tjänstekategorier

 

 

Försäljning av varor

9 557

12 162

Utförande av tjänster

39

57

Leasingintäkter

3

25

Totalt

9 599

12 244

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är immateriella.