Koncernledning

Porträttfoto Stefan Widing (foto)

STEFAN WIDING

Porträttfoto Jessica Alm (foto)

JESSICA ALM

Porträttfoto Nadine Crauwels (foto)

NADINE CRAUWELS

Porträttfoto Johan Kerstell (foto)

JOHAN KERSTELL

Porträttfoto Anders Svensson (foto)

ANDERS SVENSSON

Porträttfoto Henrik Ager (foto)

HENRIK AGER

Porträttfoto Göran Björkman (foto)

GÖRAN BJÖRKMAN

Porträttfoto Cecilia Felton (foto)

CECILIA FELTON

Porträttfoto Christophe Sut (foto)

CHRISTOPHE SUT

Porträttfoto Åsa Thunman (foto)

ÅSA THUNMAN

Ändringar i koncernledningen

Christophe Sut anställdes av Sandvik den 1 oktober 2021. Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör, lämnade företaget den 31 oktober 2021. Cecilia Felton tillförordnades på posten och utnämndes den 1 februari 2022 till ekonomi- och finansdirektör. Ansvaret för hållbarhetsfrågor flyttades från juridikfunktionen till kommunikationsfunktionen den 1 november 2021.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2021.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.