Innovationer som skapar Kundvärde

Vi utvecklar produkter och lösningar som ökar kundernas produktivitet och gör deras verksamheter effektivare och hållbarare. Vår expertis genom hela tillverkningsvärdekedjan och möjligheten att automatisera och optimera tillverkningsprocesser ökar hastigheten och kvaliteten inom design och planering.

År 2021 blev Sandvik det första företaget som lyckades tillverka 3D-printade komponenter i superduplext rostfritt stål, något som öppnar spännande möjligheter inom bland annat offshore-segmentet. Den största kostnaden för offshore-industrin är stilleståndstid, vilket innebär att kunderna tvingas ha dyra reservdelslager för att vara på den säkra sidan. Att kunna tillverka reservdelar genom additiv tillverkning direkt baserat på behov minskar kundernas lager och kapitalbindning.

Kunderna kommer att kunna öka sin effektivitet med 3D-inspektionsprodukterna ZeroTouch® som har utvecklats av DWFritz Automation, ett företag som vi förvärvade under året. Produkterna samlar snabbt in miljontals datapunkter för att skapa mycket exakta 3D-punktmoln. ZeroTouch är baserat på en unik och patenterad plattform för kontaktfri höghastighetsmätteknik med mikrometerprecision. Det är ett exakt inspektionssystem för bearbetning av avancerad geometri på bara en bråkdel av tiden jämfört med konventionella lösningar.

Seco har utvecklat en metod för att lasermärka skär med datamatriskoder som kan scannas. Det gör det möjligt att lagra produkt- och partiinformation för varje enskilt verktyg. Det möjliggör även full spårbarhet, något som är mycket värdefullt i många tillämpningar av verktygets funktion och kvalitet samt för att återvinna verktyg på ett effektivt sätt. Märkningarna kommer att användas på den nyligen lanserade Turbo™ 16, en produkt för fräsning av rätvinkliga hörn som minskar energiförbrukningen och verktygsförslitningen samtidigt som den förlänger verktygslivslängden med upp till 130 procent.

3D-printad impeller i superduplext rostfritt stål (foto)
Sandvik är det första företag någonsin som lyckats 3D-printa i superduplext rostfritt stål.
Ask med skär med datamatriskoder från Seco (foto)
Datamatriskoder på skär och verktyg ger specifik information som förbättrar spårbarhet och återvinning.