GRI

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling (grafisk)

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar. Nedan återfinns några exempel.

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande (FN:s mål icon)

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

År 2021 lanserades batterilastaren Sandvik® LH550B. Den minskar värmealstring och utsläpp under jord vilket bidrar till att gruvkunder kan uppnå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna.

SDG 5 – Jämställdhet (FN:s mål icon)

SDG 5 – Jämställdhet

Vi bedriver ett antal initiativ för att stödja jämställdhet och ett av våra hållbarhetsmål är att ha en tredjedel kvinnliga chefer 2030. I Indien uppmuntrar vi mångfald och gör det säkert för kvinnor att arbeta nattskift, bland annat genom att erbjuda transport till och från arbetet. Sedan många år erbjuder vi barnpassning för medarbetares barn i Indien.

SDG 7 – Ren energi (FN:s mål icon)

SDG 7 – Ren energi

Vi skrev avtal om fossilfria energiinköp på flera marknader och använder redan ren energi vid alla våra europeiska produktionsanläggningar. Vi lanserade Freeflex™, nästa generations ventilstål för kompressorer, som är mer effektiva och minskar CO2-utsläppen.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor (FN:s mål icon)

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsmål om att inga människor ska skadas i arbetet. Vårt automationssystem AutoMine® i gruvor gör det möjligt att arbeta på distans vilket gör arbetet säkrare och mer hälsosamt.

SDG 9 – Hållbara innovationer (FN:s mål icon)

SDG 9 – Hållbara innovationer

Sandvik var först med att 3D-printa i superduplext rostfritt stål, vilket minskar avfall och energikonsumtion i tillverkningsprocessen. Hybrit är ett svenskt initiativ för fossilfritt stål och vi levererar en lösning för elektrisk uppvärmning av vätgas till projektet.

SDG 12 – Hållbar produktion (FN:s mål icon)

SDG 12 – Hållbar produktion

Vi har som mål att leda omställningen till ett cirkulärt samhälle. Vi har omfattande återvinningssystem och återköpsprogram.

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål icon)

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Vi ska halvera vår koldioxidpåverkan till 2030. Ett nytt elektriskt system för krossning och transport under jord vid vår division Wolfram kommer att minska koldioxidutsläppen med 250 ton årligen.

Läs mer om hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål på:
home.sandvik/sustainablebusiness