Människan i fokus

Människan i fokus (icon)

Vårt mål: Inga skadade människor.

Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas under arbetet.

Framsteg

Vi lanserar program för hälsa och friskvård till alla medarbetare. Under 2020 satsade vi extra på våra medarbetares psykiska hälsa eftersom allt fler arbetade hemifrån till följd av coronapandemin. Vid Sandvik Coromant erbjöds alla chefer säkerhetsutbildning och vi började arbeta mer proaktivt med riskutredning. Vid anläggningen i Svedala kommer en robot att ersätta 80 procent av det manuella arbetet vid slipning, vilket minskar risken för ryggproblem, led- och muskelvärk samt Raynauds fenomen (vita fingrar). Anläggningen i Tammerfors, Finland, har investerat i ett så kallat exoskelett. Det ger extra styrka och uthållighet vid arm- och benrörelser och syftar till att ge stöd för ryggen.