Cirkularitet

Cirkularitet (icon)

Vårt mål: Mer än 90 procent cirkularitet.

Vi ska driva skiftet mot mer cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet, sträva efter slutna kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder.

Framsteg

År 2020 var 82 procent av vårt stål tillverkat av återvunnet material. Reservdelar i stål som produceras vid vår anläggning i Svedala tillverkas till 91 procent av återvunnet material. Inom vår metallbearbetande verksamhet lanserade vi ett program för att identifiera förpackningslösningar baserade på fossilfria material. Vi började använda återvunnen plast runt våra rör av rostfritt stål. I vårt ombyggnadsprogram Rebuild förlänger vi livslängden på gruvutrustningen genom att rusta upp hela enheten vid optimala intervall. Under 2020 genomförde vi ett antal Rebuild-projekt. Slaggprodukter från vår ståltillverkning används i tillverkningen av nya produkter, till exempel betongblock och asfalt. 18 av våra produktionsenheter rapporterade 100 procent återvunnet avfall.