Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Vår största inverkan på hållbarhetsområdet sker genom våra produkter som ökar våra kunders produktivitet, minskar deras miljöpåverkan och därmed gör dem mer hållbara. Det innebär bland annat att vi utvecklar produkter och lösningar som kräver mindre bränsle och el, automatiserar gruvutrustning för ökad produktivitet och livslängd och utvecklar produkter och lösningar som bidrar till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Sandvik LH518B, världens första eldrivna 18-tons lastare, genererar mindre värme och utsläpp under jord vilket bidrar till att gruvkunder kan uppfylla sina hållbarhetsmål och minskar kostnaderna för ventilation. Dessutom återvinner vi hårdmetall vid tillverkning av bergborrningsverktyg, vilket minskar både energiförbrukningen och CO2-utsläppen jämfört med att använda nya material. Inom krossning och sortering återvinner vi 90 procent av slitdelarna. Genom logistikplanering och att använda smarta verktyg som anger de mest hållbara transportvägarna kan vi minska utsläppen väsentligt. Vi minskar även utsläppen genom att gå över från flygfrakt till sjö- och järnvägstransporter. Under två år (2017–2019) har vi minskat användningen av flygfrakt för bergborrningsverktyg med 43 procent och därmed minskat koldioxidutsläppen med 40 procent.

Upptäck podcasten Meet Sandvik

Hon utsågs till Framtidens kvinnliga ledare 2020. Möt Nina Åxman, Head of Global Operations på Sandvik Rock Tools.

En attraktiv arbetsgivare

Vi strävar hela tiden efter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en företagskultur och arbetsmiljö som lockar till sig och behåller de största talangerna. Vi anser att mångfald och inkludering är en viktig del av vår framgång, och eftersom vi är en global organisation erbjuder vi goda möjligheter att arbeta på olika tjänster och platser runtom i världen. Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet. Vår globala verksamhet gör att coronapandemins påverkan på verksamheten varierat beroende på geografiskt område och virusets spridning.

Vi införde gedigna, anläggningsspecifika handlingsplaner för miljö, hälsa och säkerhet under coronapandemin, inklusive riskutvärderingar för återgång till arbetsplatsen. Distansarbete uppmuntrades aktivt för att skydda dem som var tvungna att fysiskt vara på plats för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi avrådde från fysiska möten samt resor, och för resor över landsgränser har det krävts godkännande.

Kundens förstaval

Det är mycket viktigt att vi ger våra kunder den bästa servicen, den bästa digitaliserings- och applikationsexpertisen samt är lyhörda för deras behov. Teknik från Sandvik har visat sig vara till ovärderlig nytta för våra kunder under coronarestriktionerna.

I november offentliggjorde Sandvik, Byrnecut och OZ Minerals ett gemensamt projekt med världens första lösning för smart fjärrstyrning vid tunneldrivning. Divisionen Crushing and Screening genomförde Sandviks första Factory Acceptance Testing (FAT) på distans och utförde även tester före driftsättning av automationssystemen för två nya konkrossar av typen CH890i på distans. Vår förmåga att ge kunderna mervärde och service befästes när vi tecknade avtal för flera stora utrustningsordrar, inklusive fleråriga serviceavtal i Australien, Sydafrika och Ghana.