Vårt erbjudande

Rör

Vårt breda sortiment av rörprodukter med korrosionsbeständiga legeringar ger effektivare och tillförlitligare industriella processer. Våra rostfria superduplexstål har blivit industristandard för navelsträngsrör genom hög korrosionsbeständighet, tillförlitlighet och förmåga att klara extrema temperaturer och tryck. Våra ånggeneratorrör finns i fler än 100 kärnreaktorer runtom i världen. Vårt fogfria rör av rostfritt stål, Pressurfect®, är utvecklat för bensinmotorer med direktinsprutning som minskar bränsleförbrukningen väsentligt och därmed även utsläppen. Vi är en marknadsledande leverantör av titanrör för hydrauliksystem i flygplan. Våra robusta, lätta och tunna rör bidrar till att minska det genomsnittliga koldioxidavtrycket per flygpassagerare i nyare flygplan.

Industriell uppvärmning

Under varumärket Kanthal® marknadsförs produkter och tjänster för elektrisk värmeteknologi som används främst för att skapa, mäta och kontrollera värme i industriugnar och hushållsapparater. Elektrisk värme är mer energieffektiv än värme producerad av fossilt bränsle och ger en renare och säkrare arbetsmiljö. Det finns en ökad efterfrågan på elektriska värmelösningar. Till exempel är övergången till fossilfri stålproduktion beroende av hållbara värmelösningar. Efterfrågan på elbilar ökar behovet av litiumjonbatterier, vars katodmaterial måste tillverkas vid höga temperaturer.

Band

Våra precisionsbandstål används i bland annat kompressorer som måste ha mycket hög utmattningshållfasthet. Våra kompressorventilstål minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen från till exempel luftkonditionering. Vi erbjuder också bandstål med funktionell beläggning för olika typer av bränsleceller och andra applikationer inom förnybar energiproduktion, exempelvis med solpaneler.

Medicinska lösningar

De ultrafina medicinska trådar och trådbaserade komponenter som marknadsförs under varumärket Exera® används i medicinska lösningar som förändrar, och till och med räddar, människoliv. Tråden är utformad för att känna av, stimulera och överföra signaler inuti eller utanför människokroppen. Den kan därför användas i de fjärrövervakningsfunktioner som i allt högre grad ingår i framtidens medicinska enheter. Typiska applikationer är pacemakrar, glukosmätare för diabetesvård och djup hjärnstimulering.