Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Genom att fullt ut integrera hållbarhet i våra aktiviteter och erbjudanden bygger vi en stabil bas för en lönsam och ansvarsfull verksamhet. Energieffektivitet och cirkularitet utmärker våra stålverk i Sandviken och Hallstahammar, där återvunnet stål står för mer än 80 procent av produktionen. Ett byte till mer energieffektiv kalk i stålverks-processerna minskade indirekt våra koldioxidutsläpp med 5 800 ton per år. Från ståltillverkningen återvinner vi också slaggen som används för att tillverka nya produkter, till exempel betongblock. Ett annat hållbarhetsinitiativ är det nya återköpsprogram som drivs i samarbete med vår partner Stamicarbon. Programmet syftar till att återvinna höglegerat stål från äldre utrustning hos kunderna.

Vårt produkterbjudande till kunderna bidrar till effektivare och hållbara processer och slutprodukter. Vi strävar alltid efter att hitta hållbarare lösningar som skonar och skyddar människor och miljö. Som ett exempel tilldelades Sandvik Materials Technology ”Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson” för en servicelösning som gör det möjligt för kunderna att minska koldioxidutsläppen genom att konvertera från fossila gasugnar till elektriska ugnar.

Upptäck podcasten Meet Sandvik

Gary Davies förklarar hur medicintråden Exera® kan förändra livssituationen för personer med Parkinsons sjukdom eller diabetes.

En attraktiv arbetsgivare

Med fler än 250 medarbetare inom forskning och utveckling bygger vi vidare på vårt arv av innovationskraft och samarbeten. Vi provar nya vägar inom ramen för vårt varumärke och vår kultur för att nyttja hela rekryteringsbasen och intressera fler kvinnor för branschen. För att attrahera nya medarbetare arbetar vi aktivt med mångfald och inkludering, lyfter fram bredden i vår verksamhet och samarbetar med skolor och universitet där vi finns. Under 2020 fortsatte vi arbetet med att bygga kompetens för framtiden, och vi lanserade flera digitala utbildningsalternativ inom organisationen. 

Vår globala verksamhet förbättrade säkerheten under 2020 till följd av ett ökat fokus på lokala EHS-planer (planer för miljö, hälsa och säkerhet).  Vår organisation deltog i ett antal aktiviteter i syfte att motverka pandemin och vi donerade till exempel personlig skyddsutrustning till de lokalsamhällen där vi finns.

Kundens förstaval

Med unik kompetens och expertis inom materialteknik är Sandvik Materials Technology en nischad aktör i branschen.

Norska Glasopor är ett av få företag i världen som tillverkar skummaterial från återvunnet glas. Deras innovativa produkter används som fyllnadsmaterial vid väg- och järnvägsbyggen och för isolering av byggnader. Företaget har förbättrat sin lönsamhet och eliminerat sitt koldioxidavtryck genom att byta från gas till el baserat på ett elvärmesystem från Kanthal®. Målet för Glasopor var att minska energiförbrukningen med 28 procent. Den sjönk med 37 procent och dessutom minskade koldioxidutsläppen till noll.