Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Vår tillväxtstrategi baseras på både organisk tillväxt och förvärv. Målet för 2025 är att uppnå en omsättning om 5 miljarder kronor kopplat till närliggande verksamhet och expanderade digitala erbjudanden, främst inom det nya affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions. Vår kärnverksamhet ska växa snabbare än marknaden, såväl organiskt som genom förvärv. Vårt fokus genom hela vårt erbjudande är att även fortsättningsvis öka mervärdet för våra kunder genom förbättrad effektivitet och optimering. Våra aktiviteter inom digital bearbetning för oss framåt i utvecklingen mot bearbetningslösningar som omfattar hela värdekedjan.

År 2020 förvärvade vi det USA-baserade programvaruföretaget CGTech. Förvärvet stärker vår kapacitet inom intelligent bearbetning, samtidigt som det förbättrar vårt erbjudande inom programvara för bearbetning. Vi förvärvade även Quimmco Centro Technológico, en leverantör av integrerade lösningar för skärande bearbetning, och Miranda Tools, vilket stärker vår geografiska närvaro i Asien. Beamit – vårt delägda företag för additiv tillverkning – förvärvade Zare, ett företag som fokuserar på additiv tillverkning av avancerade komponenter. Vi avyttrade också en 10-procentig minoritetsandel i Gesac, en kinesisk leverantör av volframpulver, volframkarbid och skärverktyg.

Digitalt skifte

Vi utvecklar vår verksamhet för skärande bearbetning, från att erbjuda verktyg till att leverera kompletta lösningar där maskinvara, programvara och tjänster kombineras. Genom automatisering, maskinkontroll och optimerade tillverkningsprocesser integrerar vi digitala system så att alla delar av verkstaden kommunicerar genom hela processen, från offert till certifiering. Den förkortade produktionstiden förbättrar kundernas effektivitet.

Genom skapandet av affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions kan vi fokusera mer på digitalisering för att stärka vår position inom skärande bearbetning och digital tillverkning. Detta genererar nya affärsmöjligheter och gör kundernas verksamheter än mer produktiva och hållbara.

Flexibla genom affärscykeln

Vi fortsätter att utmana oss själva och förbättra vår effektivitet och lönsamhet, som en del i vår företagskultur präglad av kontinuerliga förbättringar. Detta påverkar alla aspekter av verksamheten. Vi ser också över hur våra olika varumärken kan skapa synergier och ett mer effektivt arbetssätt, till exempel inom inköp och logistik, forskning och utveckling eller optimering av produktionsanläggningar.

Under 2020 prioriterade vi att säkerställa god service och punktliga leveranser till våra kunder. Det uppnådde vi genom förbättrad logistisk flexibilitet. Vi sänkte kostnaderna genom att snabbt rikta om marknadsförings- och säljaktiviteter till virtuella evenemang, ett väsentligt minskat resande och som en följd av arbetstidsförkortningar. Vi effektiviserade vår verksamhet genom omstrukturerings- och optimeringsaktiviteter, vilket resulterade i stängningar av produktionsenheterna i Frankfurt och Delmenhorst i Tyskland samt Orléans i Frankrike.