Hållbarhet, kunder och medarbetare

Skifte mot hållbarhet

Våra produktivitetsförbättringar, i kombination med vårt digitala erbjudande och långa livslängd på verktygen, förbättrar kundernas produktivitet samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och avfall minskar.

Sandvik är branschledande inom materialåtervinning. Vårt återköpsprogram etablerades i början av 1990-talet och genom det återanvänder vi material från begagnade volframkarbidverktyg. Vår Wolfram-division är en världsledare inom återvinning av verktyg för metallbearbetning och de senaste tre åren har återvinningsgraden av volfram ökat kraftigt. Våra återvinningsaktiviteter har utökats till förpackningssidan där vi har ett program för att identifiera lösningar baserade på fossilfria material. Sandvik driver även på utvecklingen av smörjmedel baserade på vegetabiliska oljor. Det bidrar till hälsosammare arbetsmiljöer, exempelvis vid arbete med rörliga maskinkomponenter.

I vår egen verksamhet fortsätter vi att driva en rad initiativ för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, till exempel att byta olja mot fossilfria lösningar. Vi bedriver ett globalt initiativ för ren elektricitet där vi försöker identifiera hur vi på bästa sätt kan övergå till rena och koldioxidfria ellösningar. Sandvik Coromant har ett program för ”Gröna fabriker” där fokuset är att minska koldioxidutsläppen, öka återvinningsgraden och förbättra energiförbrukningen i anläggningarna. Samtliga divisioner sätter och följer upp mål för förbättrad energieffektivitet varje år.

Upptäck podcasten Meet Sandvik

Harald Kissel, FoU-chef, är entusiastisk beträffande möjligheterna med additiv tillverkning – till exempel möjligheten att skriva ut skräddarsydda medicinska implantat.

En attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar proaktivt för att attrahera den kompetens som behövs för vår övergång till Industri 4.0 och marknadsföring av kompletta bearbetningslösningar. Vi erbjuder en platt organisation och moderna arbetssätt som attraherar de talanger vi behöver. Vi rekryterar människor med specialistkunskaper inom robotteknik, artificiell intelligens och digitalisering, men får även tillgång till den sortens kompetens genom våra förvärv. Därutöver fortsätter vi att utveckla ett starkt och diversifierat ledarskap vilket är viktigare än någonsin i och med ökat distansarbete.

Säkerhet på arbetet är fortfarande vår främsta prioritet. Under 2020 stöttade vi både arbete hemifrån och säkerställde säkra och hälsosamma arbetsmiljöer på våra anläggningar. Vi fokuserade extra mycket på icke rutinmässiga risker. Sandvik Coromant startade till exempel ett antal projekt för att förebygga incidenter genom ökad farorapportering. Vi arbetade även med att förbättra utredningarna vid olyckor genom att dela information och erfarenheter mellan anläggningar.

I juli inträffade en tragisk olycka vid anläggningen i Gimo där två medarbetare omkom. Vi samarbetar med myndigheterna för att utreda vad som orsakade olyckan. Våra tankar går till de avlidnas familjer, vänner och arbetskamrater.

Utöver fysiskt arbetarskydd är medarbetarnas psykiska välbefinnande viktigt för oss. Under 2020 arbetade många av våra medarbetare på distans och vi satsade därför extra på att tillhandahålla rätt arbetsverktyg och hålla regelbunden kontakt med varandra. Psykiskt välbefinnande är en av de viktigaste punkterna på våra säkerhetsmöten och vi uppmanar alla att uttrycka sina åsikter och ställa frågor. Vi genomförde medarbetarundersökningar för att ta reda på hur medarbetarna känner inför att distansarbeta och hur vi kan stötta dem. Vi erbjöd onlinebaserade motivations- och utvecklingsutbildningar, liksom mångfaldsutbildningar för personer med chefsbefattningar.

Deltagandet i vår medarbetarundersökning ökade till 80 procent (jämfört med 77 procent 2018). Våra resultat förbättrades för i stort sett alla dimensioner, i synnerhet beträffande kategorin för hälsa och välbefinnande, där vi höjde oss från 77 procent till 84 procent.

Kundens förstaval

Vi vill vara våra kunders förstaval genom att vara tillgängliga, leverera i tid och leverera mervärde till kunderna. Genom en stark digital närvaro kunde vi utöva dessa metoder effektivt och samtidigt möta de utmaningar som coronapandemin medförde. Vårt digitala erbjudande ökar kundvärdet och ett exempel är våra verktyg med inbyggda sensorer som bidrar till ökad effektivitet för kunderna.

Sandviks mål är att vara branschledande och kundernas förstaval på hållbarhetsområdet. Vi erbjuder kundlösningar som förbättrar prestandan, minskar ställtider och reducerar energiförbrukningen. Vårt smältverk för volfram är certifierat som ”konfliktfritt”, och vi stödjer våra kunder att efterleva US Dodd Frank Act och relaterad lagstiftning för leveranser från konfliktfria områden.