Samhällsengagemang

Sandvik är involverat i en mängd olika projekt för samhällsengagemang runt om i världen. Vår plattform för sponsrings- och samhällsengagemangsprojekt omfattar fyra områden: Innovation – projekt med en klar koppling till vår dagliga verksamhet, våra produkter och lösningar, Utbildning och kompetens – projekt som visar vår roll som arbetsgivare och som långsiktigt stärker varumärket, Hälsa och säkerhet – projekt som bidrar till förbättrad hälsa och säkerhet i samhället och Lokal möjliggörare – projekt som skapar mervärde för våra intressenter och våra medarbetare.

Vi ser våra samhällsprojekt som investeringar där vi kräver avtal, tydliga målgrupper och mål med mätbara resultat. Alla aktiviteter måste överensstämma med vår uppförandekod, vilket innebär att vi inte deltar i aktiviteter av politisk eller religiös karaktär, eller i projekt som kan ses som skadliga för hälsan eller miljön. Alla våra projektpartners måste underteckna Sandviks uppförandekod för leverantörer och genomgå samma screeningprocess som våra leverantörer. Som en del av våra hållbarhetsmål för 2030 uppmuntrar vi våra anläggningar att delta i samhällsaktiviteter med en positiv inverkan på samhället.