GRI

Översikt

Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål lanserades år 2019 för att underlätta skiftet till mer hållbara affärer. Detta kommer att vara bra för vår planet och skapa mervärde åt företaget, våra kunder och andra intressenter.

Våra hållbarhetsmål för 2030 har ett holistiskt angreppssätt genom att omfatta kunder, leverantörer och den egna verksamheten. 2020 rapporterade vi regelbundet in hållbarhetsnyckeltal i våra delårsrapporter för att säkerställa att vi är på rätt väg för att uppfylla målen. De fyra målområdena ingår nu också i affärsområdenas översynsprocess och samtliga divisioner har handlingsplaner för att kunna uppfylla målen inom sina mest relevanta områden. Vi har en grupp som ansvarar för att hållbar leverantörshantering integreras i de dagliga inköpsprocesserna och organisationens prestationshantering.

Vårt största bidrag till ett mer hållbart samhälle är genom våra produkter och lösningar. Exempelvis hjälper vår elektriska gruvutrustning och våra effektiva och exakta borrar kunderna att öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön samtidigt som de minskar mängden avfall, energiförbrukningen och sina utsläpp. Vi bidrar också till medicinska framsteg i samhället och ökad livskvalitet, bland annat genom vår supertunna tråd i medicintillämpningar som pacemakers och hörselimplantat.

Metalldelar (foto)

Fem möjliggörare som hjälper oss att uppfylla hållbarhetsmålen

Prestationshantering

Hållbarhetsmålen kommer att integreras i prestationshanteringssystemen under 2021.

God bolagsstyrning

Vår uppförandekod och ramverket för bolagsstyrning, The Sandvik Way, stöder en välfungerande och effektiv bolagsstyrning. Uppförandekoden uppdaterades år 2020.

Transparens

Vi driver förändring genom att vara transparenta med våra framsteg, lärdomar och arbetssätt. År 2020 inkluderade vi hållbarhetsnyckeltal i våra delårsrapporter.

Mästare på förändring

Varje år belönas de bästa hållbarhetsinnovationerna inom företaget med “Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson”. År 2020 gick priset till vår division Kanthal för sin lösning ”gas till el” som minskar kundernas CO2-utsläpp genom byte från fossila gasugnar till elektriska ugnar.

Nav för idéer

Vi uppmuntrar våra medarbetare att föreslå hållbara idéer eller innovationer via en IT-plattform och har som mål att uppnå 100 000 idéförslag eller innovationer fram till år 2030. Pilotprojekt initierades på tre platser under 2020.