Fair play

Fair play (icon)

Vårt mål: Alltid göra rätt.

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens, eftersom vi är ledande när det gäller fair play och öppenhet.

Framsteg

Vi fortsatte arbetet med att lansera vårt verktyg för regelefterlevnad, det så kallade Compliance House. Under 2020 introducerade vi en global utbildning inom mångfald och inkludering i vilken cirka 20 000 medarbetare deltog. Omkring 8 500 medarbetare deltog i utbildningar om regelefterlevnad och 3 500 medarbetare fick utbildning om konkurrensrätt. Sandvik stöttar ett stort antal samhällsprojekt med koppling till utbildning, innovation och hälsa och uppmuntrar alla sina medarbetare att delta. Under 2020 skickade Sandvik i Norge begagnade datorer till Uganda där studenter fick användning för dem. I Brasilien lanserade vi ett föräldraprogram för medarbetare, inklusive mödravård och möjlighet till flexibla arbetstider.