Styrelse

Johan Molin (foto)

Johan Molin

Claes Boustedt (foto)

Claes Boustedt

Johan Karlström (foto)

Johan Karlström

Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Jennifer Allerton (foto)

Jennifer Allerton

Marika Fredriksson (foto)

Marika Fredriksson

Helena Stjernholm (foto)

Helena Stjernholm

Kai Wärn (foto)

Kai Wärn

Ändringar i styrelsen

Björn Rosengren, Sandviks tidigare verkställande direktör och koncernchef, lämnade styrelsen den 1 februari 2020.

Lars Westerberg, styrelseledamot, lämnade styrelsen den 28 april 2020.

Mats W Lundberg, arbetstagarsuppleant, lämnade styrelsen den 15 december 2020.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2020.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

Arbetstagarrepresentanter

Tomas Kärnström (foto)

Tomas Kärnström

Thomas Andersson (foto)

Thomas Andersson

Thomas Lilja (foto)

Thomas Lilja

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014.
Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor

Pricewaterhouse-Coopers AB

Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge. Auktoriserad revisor.
Andra revisionsuppdrag: Saab AB och Fagerhult Belysning AB.