Koncernledning

Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Jessica Alm (foto)

Jessica Alm

Nadine Crauwels (foto)

Nadine Crauwels

Johan Kerstell (foto)

Johan Kerstell

Åsa Thunman (foto)

Åsa Thunman

Henrik Ager (foto)

Henrik Ager

Göran Björkman (foto)

GÖRAN BJÖRKMAN

Tomas Eliasson (foto)

Tomas Eliasson

Anders Svensson (foto)

Anders Svensson

Ändringar i koncernledningen

Björn Rosengren, tidigare verkställande direktör och koncernchef, lämnade företaget med verkan den 1 februari 2020.

Lars Bergström lämnade företaget med verkan 1 januari 2021.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2020.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.