M5 Forskning och utveckling

 

2019

2020

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–1 655

–1 386

Kvalitetssäkring

–269

–35

Totalt

–1 924

–1 421

 

 

 

varav kostnadsfört totalt

–1 858

–1 421

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–1 588

–1 386