M4 Ersättningar till revisorer

 

2019

2020

PwC

 

 

Revisionsarvode

–18

–16

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

–20

–16

Totalt

–38

–32

 

 

 

Andra revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

0

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

–1

–1

Övriga tjänster

–89

–23

Totalt

–90

–24