M2 Intäkternas fördelning

 

2019

2020

Geografiska marknader

 

 

Europa

17 431

8 995

Nordamerika

1 410

113

Sydamerika

201

72

Afrika och Mellanöstern

81

80

Asien

1 809

287

Australien och Nya Zeeland

106

52

Totalt

21 038

9 599

 

 

 

Varu-och tjänstekategorier

 

 

Försäljning av varor

20 962

9 557

Utförande av tjänster

66

39

Leasingintäkter

10

3

Totalt

21 038

9 599

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är immateriella.