M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

 

2019

2020

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

19

Övriga räntebärande fordringar

16

12

Totalt

35

12

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

26

Övriga icke räntebärande fordringar

418

415

Övriga räntebärande fordringar

7

0

Totalt

451

415