M12 Andelar i koncernföretag

 

2019

2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Vid årets början

31 528

43 044

Förvärv

5 825

349

Kapitaltillskott

6 068

1 136

Reducering av kapital

–27

Avyttringar

–350

–460

Totalt

43 044

44 069

 

 

 

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–751

–471

Årets nedskrivningar

–54

Under året återförda nedskrivningar

280

Totalt

–471

–525

 

 

 

Ackumulerade uppskrivningar

 

 

Vid årets början

0

0

Totalt

0

0

Redovisat värde vid årets slut

42 573

43 544

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2019

2020

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

Bolag, säte

Organisationsnummer

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

SVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Gimo Utbildningsaktiebolag, Gimo

556061–4041

1 000

91

3 656

1 000

91

7 527

Industri AB Skomab, Sandviken

556008–8345

2 000

100

21 946

2 000

100

21 946

Sandvik Global Purchasing AB, Stockholm

556052–4315

1 000

100

50

1 000

100

50

AB Sandvik Coromant, Sandviken1)

556234–6865

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Coromant Sverige AB, Stockholm1)

556350–7846

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Far East Ltd. AB, Sandviken

556043–7781

10 000

100

10 000

10 000

100

10 000

Sandvik Försäkrings AB, Sandviken

516401–6742

1 500

100

81 000

1 500

100

81 000

Sandvik Besöksservice AB, Sandviken1)

556235–3838

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken

556288–9401

1 000 000

100

3 499 950

1 000 000

100

3 499 950

AB Sandvik International, Sandviken1)

556147–2977

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Materials Technology EMEA AB, Stockholm

556734–2026

501 000

100

5 782 350

501 000

100

6 623 705

Sandvik Construction AB, Sandviken1)

556664–9983

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandviken1)

556288–9443

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken1)

556234–7343

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Rotary Tools AB, Köping

556191–8920

101 000

100

103 231

101 000

100

103 231

AB Sandvik Skogsfastigheter, Sandviken

556579–5464

1 000

100

51

1 000

100

51

AB Sandvik Steel Investment, Sandviken

556350–7853

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Stål Försäljnings AB, Stockholm1)

556251–5386

1 000

100

50

1 000

100

50

Sanrip AB, Sandviken1)

556692–0038

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken1)

556692–0053

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Utbildnings AB, Sandviken

556304–8791

910

91

28 342

910

91

37 947

Sandvikens Brukspersonals Byggnadsförening upa, Sandviken

785500–1686

100

0

100

0

Dormer Pramet AB, Halmstad

556240–8210

80 000

100

46 145

80 000

100

46 145

Walter Norden AB, Halmstad

556752–4698

15 000

100

5 139

15 000

100

5 139

Sandvik Mining and Construction Köping AB, Köping1)

556776–9525

1 000

100

100

1 000

100

100

Wire Sandviken AB, Sandviken1)

556779–3897

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik IT Services AB, Sandviken1)

556788–9059

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Venture AB, Stockholm1)

556868–7155

1 000

100

100

1 000

100

281 048

Sandvik Credit AB, Stockholm

556843–7296

10 000

100

75 000

10 000

100

75 000

Seco Tools AB, Fagersta

556071–1060

145 467 690

100

15 658 859

145 467 690

100

15 658 859

Sandvik PT AB, Sandviken

556207–5191

2 500

100

4 740 600

2 500

100

4 740 600

Goldcup 26940 AB

559291–1035

25 000

100

25

Goldcup 26939 AB

559291–1027

25 000

100

25

Goldcup 26938 AB

559291–1019

25 000

100

25

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i utländska dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2019

2020

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

3)

Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

4)

Andel av kapitalet är 76 procent.

5)

Aktier upp till en ägarandel på 100 procent innehas av företag inom koncernen.

Land/lokalisering

Bolag

Antal andelar

Andelar i %2)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andelar i %2)

Värde, KSEK

Australien

Sandvik Australia Pty. Ltd.

253,4)

235 382

 

Sandvik Australian Ltd. Partnership

99

Brasilien

Sandvik Holding Do Brasil Ltda

339 135 756

100

790 695

339 135 756

100

790 695

Bulgarien

Sandvik Bulgaria Ltd.

100

0

100

0

Chile

Sandvik Credit Chile S.A.

9 900

99

165 331

9 900

99

165 331

Demokratiska republiken Kongo

Sandvik Mining and Construction DRC S.P.R.L.

9 990

100

4898

9 990

100

4 898

Förenade Arabemiraten

Sandvik Middle East FZE.

1

100

19 886

1

100

19 886

Indien

Sandvik Asia Ltd.

1 801 241

755)

252 481

1 801 241

755)

252 481

 

Sandvik Materials Technology India Private Ltd.

1 801 241

755)

2 084

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Ltd.

1 801 241

755)

2 084

Irland

Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd.

100

100

5 508

100

100

5 508

Japan

Sandvik Materials Technology Japan K.K.

2 780 000

100

224 701

 

Sandvik K.K.

8 000

100

224 207

Kina

Sandvik China Holding Co Ltd.

100

1 579 078

100

1 579 078

 

Sandvik Materials Technology (China) Ltd.

233)

282 749

233)

230 343

Korea

Sandvik Korea Ltd.

752 730

100

20 185

752 730

100

20 185

Mali

Sandvik Mining and Construction Mali

25 000

100

3 462

25 000

100

3 462

Mexiko

Sandvik Méxicana S.A. de C.V.

406 642 873

903)

712 312

406 642 873

903)

712 312

Mongoliet

Sandvik Mongolia LLC.

400 000

100

2 682

400 000

100

2 682

Nederländerna

Sandvik Finance B.V.

18 788

100

7 093 582

18 788

100

7 093 582

 

Frost Holding B.V.

1

100

1105

1

100

0

Peru

Sandvik del Perú S.A.

6 562 795

903)

26 025

6 562 795

903)

26 025

Slovakien

Sandvik Slovakia s.r.o.

100

1 238

100

1 238

Ryssland

Sandvik LLC

100

67 238

 

Sandvik Mining and Constructiion CIS LLC

100

45 015

Serbien

Sandvik Mining and Rock Technology LLC Belgrade

100

7 898

Sydafrika

Sandvik Holding Southern Africa (Pty) Ltd

1 107 501

100

1 084 567

1 107 501

100

1 084 567

Tjeckien

Sandvik CZ s.r.o.

100

0

100

0

Turkiet

Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi ve Ticaret A.S.

125 154 588

100

3 200

125 154 588

100

3 200

Ungern

Sandvik Magyarorszag Kft.

100

3 258

100

3 258

Zimbabwe

Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd.

233 677

100

3 269

233 677

100

3 269

Totalt

 

 

 

42 573 113

 

 

43 543 899

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, indirekta aktieinnehav i %1)

Land/lokalisering

Företag

2019

2020

1)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer med andelen av röster för totalt antal aktier, där ej annat anges.

Sverige

Sandvik Materials Technology StripTech AB

100

 

Sandvik Treasury AB

100

100

 

Sandvik Materials Technology Treasury AB

100

100

 

Metrolog Services Nordic AB

100

100

 

SETP Invest AB

100

100

 

Sandvik Invest Aktiebolag

100

100

 

Seco AB

100

100

 

Pramet Scandinavia AB

100

100

 

AB Sandvik Materials Technology

100

 

Kanthal AB

100

100

 

Sandvik Powder Solutions AB

100

 

Sandvik Mining and Construction Haparanda AB

100

100

 

Sandvik SRP AB

100

100

 

JV Rock Drill Steel

100

Argentina

ESIP Energy S.A.

50

 

Seco Tools Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Argentina S.A.

100

100

Armenien

Sandvik Mining and Rock Technology AM LLC

100

100

Australien

Sandvik Australia Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Financial Services Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Australian Limited Partnership

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia (Production/Supply) Pty Ltd

100

100

 

NTX Australia Pty Ltd

100

100

 

Terelion (Australia) Pty Ltd

100

100

 

Seco Tools Australia Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Australia Holdings Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia Pty Ltd

100

100

Belgien

Walter Benelux N.V./S.A.

100

100

 

S.A. Seco Tools Benelux N.V.

100

100

Botswana

Sandvik Botswana (Pty) Ltd

100

100

Brasilien

Sandvik Coromant Do Brasil Industria e Comercio de Ferramentas Ltda

100

100

 

Walter do Brazil Ltda

100

100

 

Dormer Pramet Solucoes Para Usinagem Ltda

100

100

 

Sandvik Materials Technology do Brasil Industria e Comercio Ltda

100

100

 

Sandvik Holding do Brazil Ltda

100

100

 

Seco Tools Indústria e Comércio Ltda.

100

100

 

Sandvik MGS S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil Ltda

100

100

 

CGTech Brasil Consultoria de Software Eireli

100

Burkina Faso

Sandvik Mining and Rock Technology Burkina Faso SARL

100

100

Chile

Sandvik Chile S.A.

100

100

 

NTX Chile SpA

100

100

 

Sandvik Financial Services S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Chile S.A.

100

100

Colombia

Sandvik Colombia S.A.S.

100

100

Danmark

Sandvik A/S

100

100

 

Seco Tools A/S

100

100

DR Congo

Sandvik Mining & Construction DRC S.P.R.L

100

100

Filippinerna

Sandvik Philippines Inc

100

100

 

Sandvik Tamrock Philippines Inc

100

100

Finland

Seco Tools Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Finland OY

100

100

 

Tamrock Oy

100

100

 

Oy Tampella Ab

100

100

 

Sandvik Coromant Finland Oy

100

100

 

Tammerfors Linne och Jern Ab

100

100

Frankrike

Sandvik Holding France S.A.S

100

100

 

Sandvik Tooling France S.A.S

100

100

 

Sandvik Materials Technology France SAS

100

100

 

Walter France S.A.S.

100

100

 

Gunther Tools

100

100

 

Varel Europe S.A.S.

100

 

Sandvik Coromant Inserts France S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Lyon S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction France S.A.S

100

100

 

Financiere Metrolog SAS

100

100

 

Metrologic Group SAS

100

100

 

Metrologic Services SAS

100

100

 

A.O.B. S.A.S

100

100

 

Seco Tools France S.A.S.

100

100

 

SECO Tools tooling systems SAS

100

100

 

Seco Ressources et Finances SA

100

100

 

Seco Tools Reaming SAS

100

100

 

CGTech S.A.R.L.

100

Förenande Arabemiraten

Downhole Products Middle East Fze

100

Gabon

Varel Gabon SARL

100

Ghana

Sandvik Mining & Construction Ghana Limited

100

100

Hong Kong

Smooth Team Investments Limited

100

100

 

Sandvik Hongkong Ltd BA SMC

100

100

Indien

Sandvik Asia Private Limited

100

100

 

Walter Tools India Private Limited

100

100

 

Seco Tools India Private Limited

100

100

 

Dormer Tools India Private Limited

100

100

 

Sandvik Materials Technology India Private Limited

100

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Limited

100

 

CGTech India Software Solutions Private Limited

100

Indonesien

PT Sandvik Indonesia

100

100

 

PT Sandvik Mining and Construction Indonesia

100

100

 

PT Seco Tools Indonesia

100

100

 

PT Sandvik SMC

100

100

Irland

Diamond Innovations International Sales

100

100

Italien

Sandvik Italia S.p.A.

100

100

 

SSC Holding Italia SRL

100

100

 

Walter Italia SRL

100

100

 

Metrologic Group Italia S.R.L.

100

100

 

Seco Tools Italia S.p.A SU

100

100

 

Sandvik Materials Technology Italia S.R.L.

100

 

CGTech s.r.l.

100

Japan

Sandvik Materials Technology K.K.

100

100

 

Sandvik KK

100

 

Walter Japan K.K.

100

100

 

Seco Tools Japan K.K.

100

100

 

Sandvik Tooling Supply Japan K.K.

100

100

 

Kabushiki Kaisha CGTech

100

Kanada

Systéme Guardian Inc.

100

100

 

Sandvik Canada, Inc.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Canada, Inc.

100

 

Newtrax Holdings Inc

100

100

 

Inrock Ltd.

100

100

 

Newtrax Technologies Inc

100

100

 

Varel Rock Bits Canada Inc

100

 

Artisan Vehicles, Inc.

100

100

Kazakstan

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd

100

100

Kina

Sandvik Tooling Production (Langfang) Co. Ltd

100

100

 

Sandvik Materials Technology (China) Co., Ltd

100

100

 

Sandvik International Trading (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Walter Wuxi Co. Ltd.

100

100

 

Sandvik Coromant Cutting Tools (Shanghai) Ltd

100

100

 

Sandvik Rock Tools Technology (Wuxi) Co., Ltd

100

100

 

Varel Beijing Trading Co Ltd

100

 

Dormer Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Sandvik Logistics (Shanghai) Co. Ltd

100

100

 

Seco Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Kunshan OSK Precision Tools Co., Ltd

100

100

 

Seco Tools Manufacturing (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Pramet Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Trading (Shanghai) Co.

100

100

 

Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd

80

80

 

Shandong Energy Machinery Group ZhongRui Minig Equipment2)

50

50

 

Sandvik Mining and Construction (China) Co Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (Luoyang) Co Ltd

100

100

 

Jinan Lingong Mining and Rock Technology Co Ltd

65

65

 

Beijing CGTech Software Co., Ltd.

100

Korea

Walter Korea Ltd

100

100

 

Sandvik Materials Technology Korea Co., Ltd.

100

 

Seco Tools Korea Ltd

100

100

 

Sandvik SuhJun Ltd

100

100

 

CGTech Co., Ltd.

100

Malaysia

Sandvik Malaysia Sdn Bhd

100

100

 

Seco Tools Sdn Bhd

100

100

 

Walter Malaysia Sdn Bhd

100

100

 

Downhole Products Asia Sdn Bhd

100

 

Sandvik Mining And Construction (M) Sdn Bhd

100

100

Marocko

Seco Tools S.A.

100

100

Mexiko

NTX Mining Services S de RL de CV

100

100

 

Sandvik SA de CV

100

100

 

Sandvik Hard Materials de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Materials Technology Mexico S.A. de C.V.

100

 

Walter Tools S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik de Mexicana S.A.

100

100

 

Varel de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Varel International de Mexico S.A. de C.V.

100

 

Valenite de Mexico

100

100

 

Seco Tools de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction de Mexico S.A. de C.V.

100

100

Mozambique

Sandvik Mining & Construction Mozambique Lda

100

100

Namibia

Sandvik Namibia (Pty) Ltd

100

100

Nederländerna

Sandvik Benelux B.V.

100

100

 

Sandvik DC Venlo BV

100

100

 

Jabro Tools BV

100

100

 

Sandvik Mining and Construction B.V.

100

100

Nigeria

Sandvik Mining & Construction Nigeria Limited

100

100

 

Varel International Nigeria Limited

75

Norge

Sandvik Teeness AS

100

100

 

Seco Tools AS

100

100

 

Sandvik Norge AS

100

100

Nya Zeeland

Sandvik New Zealand Ltd

100

Papua Nya Guinea

Sandvik Mining and Construction PNG Limited

100

100

Peru

Sandvik del Peru S.A.

100

100

 

Newtrax Peru Sociedad Anonima Cerrada

100

100

 

Sandvik Forestal S.A.

100

100

 

Varel International Industries L.P Sucursal Del Peru

100

Polen

Sandvik Polska Sp. Z.o.o.

100

100

 

Walter Polska SP. Z.o.o.

100

100

 

Seco Tools Sp Z.o.o.

100

100

 

Pramet Sp. Z.o.o.

100

100

Portugal

Seco Tools Portugal Lda

100

100

Rumänien

Sandvik SRL

100

100

 

Walter Tools SRL

100

100

 

Seco Tools Romania SRL

100

100

Ryssland

Newtrax Rus LLC

100

100

 

LLC Walter

100

100

 

Sandvik MKTC OAO

100

100

 

LLC Sandvik

100

100

 

Varel NTS, LLC

100

 

LLC Pramet

100

100

 

LLC Seco Tools

100

100

 

Sandvik Mining and Construction CIS LLC

100

100

Saudiarabien

Varel Arabia Company Limited

75

Schweiz

Sandvik Holding AG

100

100

 

Sandvik AG

100

100

 

Sandvik Materials Technology Santrade AG

100

 

Walter (Schweiz) AG

100

100

 

Santrade Ltd

100

100

 

Varel International Engineering Resources SA

100

 

Seco Tools AG

100

100

Serbien

Seco Tools SRB d.o.o.

100

100

 

Sandvik Mining & Rock Technology LLC Belgrade

100

Singapore

Walter AG Singapore Pte Ltd

100

100

 

Sandvik South East Asia Ptd Ltd

100

100

 

Seco Tools (SEA) Pte Ltd

100

100

 

Sandvik Materials Technology Singapore Pte. Ltd.

100

 

Sandvik Mining and Construction S.E. Asia Pte Ltd

100

100

Slovakien

PRAMET Slovakia spol sro

100

100

 

Walter Slovakia s.r.o.

100

100

 

Seco Tools SK, s.r.o.

100

100

Slovenien

Sandvik D.o.o.

100

 

Walter Tools, d.o.o.

100

100

 

Seco Tools SI d.o.o.

100

100

Spanien

Sandvik Espanola

100

100

 

Sandvik Materials Technology Spain S.L.

100

 

Walter Tools Iberica S.A.U.

100

100

 

Metrologic Group Spain S.L.

100

100

 

Seco Tools Espana S.A.

100

100

Storbritannien

Sandvik Holdings Ltd

100

100

 

Sandvik Materials Limited

100

100

 

Sandvik Ltd

100

100

 

Walter GB Ltd

100

100

 

Dormer Pramet Ltd

100

100

 

BTA Heller Drilling Systems Ltd

100

100

 

Inrock Ltd. (UK)

100

100

 

Varel (UK) Limited

100

 

Downhole Products UK Holdco II Limited

100

 

Downhole Products UK Holdco Limited

100

 

Downhole Products Limited

100

 

Ian Hay (Engineering) Ltd

100

 

Seco Tools (UK) Limited

100

100

 

Tamrock Great Britain Holdings Ltd

100

100

 

Fintec Crushing and Screening Limited

100

100

 

Sandvik Osprey Ltd

100

100

 

CGTech Ltd.

100

Sydafrika

Sandvik (Pty) Ltd

100

100

 

Newtrax Pty. Ltd

100

100

 

Sandvik Financial Services (Pty) Ltd

100

100

 

Seco Tools South Africa (Pty) Ltd

100

100

 

Sandvik Mining RSA (Pty) Ltd

75

75

 

Sandvik Mining & Construction Delmas (Pty) Ltd

100

100

Taiwan

Sandvik Taiwan Ltd

100

100

 

Seco Tools (S.E.A.) Taiwan Branch

100

100

Tanzania

Sandvik Mining & Construction Tanzania Limited

98

98

Thailand

Sandvik Thailand Limited

91

91

 

Walter (Thailand) Co Ltd

100

100

 

Seco Tools (Thailand) Co Ltd

100

100

Tjeckien

Sandvik Chomutov Precision Tubes Spol. s.r.o.

100

100

 

WALTER CZ s.r.o.

100

100

 

Seco Tools CZ s.r.o.

100

100

 

Dormer Pramet s.r.o.

100

100

Turkiet

Walter Cutting Tools Industry and Trade LLC

100

100

 

Seco Tools Kesici Takimlar Makina San.Tic.A.S.

100

100

Tyskland

Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH

100

100

 

Walter Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

100

100

 

Walter AG

100

100

 

TDM Systems GmbH

100

100

 

Comara GmbH

100

100

 

Werner Schmitt PKD–Werkzeug GmbH

100

100

 

Prototyp–Werke GmbH

100

100

 

Metrologic Group GmbH

100

100

 

Protomedical GmbH

100

100

 

Kanthal GmbH

100

 

Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Central Europe GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH

100

100

 

Seco Tools GmbH

100

100

 

Sandvik Holding GmbH

100

100

 

CGTech Deutschland GmbH

100

Ukraina

LLC Seco Tools Ukraine

100

100

 

Sandvik Ukraine

100

100

Ungern

Walter Hungaria Kft

100

100

 

Seco Tools Kft

100

100

 

Pramet Kft

100

100

USA

Sandvik Special Metals LLC

100

100

 

PennPower Inc

100

100

 

Sandvik, Inc.

100

100

 

Sandvik Financial Services LLC

100

100

 

Walter USA LLC

100

100

 

TDM Systems Inc

100

100

 

Sandvik Machining Solutions USA LLC

100

100

 

Dura–Mill, Inc.

100

100

 

Allied Construction LLC

20

100

 

Advanced Theodolite Technology, Inc.

100

100

 

Metrologic Group Services, Inc.

100

100

 

MG USA Properties, Inc.

100

100

 

Precorp Inc

100

100

 

uFab LLC

100

100

 

Dormer Pramet LLC

100

100

 

Varel Group

100

 

Varel International Energy Services Inc.

100

 

Varel International Holdings Inc

100

 

Valenite LLC

100

100

 

Sandvik Materials Technology LLC

100

100

 

Varel International Ind. LLC

100

 

Downhole Products Holdings USA Inc.

100

 

Aberdeen Products, Inc.

100

 

Varel Newtech Holdings Inc

50

 

Wetmore Tool and Engineering Company

100

100

 

Artisan Vehicle Systems, Inc.

100

100

 

Tamcorp Inc USA

100

100

 

Thermaltek LLC

100

100

 

Summerill High Precision LLC

100

 

Inrock Drilling Systems, inc.

100

100

 

Inrock Acquisitions, Inc.

100

100

 

Pennsylvania Extruded Tube Co. (PEXCO)

70

70

 

Diamond Tool Coating, LLC

100

100

 

Niagara Cutter LLC

100

100

 

Seco Tools, LLC

100

100

 

Sandvik Wire and Heating Technology Corporation

100

100

 

Sandvik Thermal Process Inc.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction USA LLC

100

100

 

Custom Electric Manufacturing LLC

100

100

 

Melin Tool Company, Inc.

100

100

 

Artisan Vehicle, Inc.

100

100

 

CGTech

100

Vietnam

Sandvik Vietnam Company Ltd

100

100

 

Seco Tools Vietnam Co Ltd

100

100

Vitryssland

OOO Walter Tools

100

Zambia

Sandvik Mining & Construction Zambia Limited

100

100

Österrike

Sandvik in Austria Gesellschaft GmbH

100

100

 

Walter Austria GmbH

100

100

 

Wolfram Bergbau und Hütten AG

100

100

 

Seco Tools Gesellschaft GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction G.m.b.H.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co KG

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH

100

100

Redovisningsprinciper

Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör.

I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgående identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (även kallad förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

Andelar i koncernföretag och intresseföretag

Andelar i koncernföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och intresseföretag. Transaktionsutgifter som rör aktier i koncernbolagen redovisas direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten att köpeskilling kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. Utdelningar från dotterföretag redovisas i sin helhet som intäkter i årets resultat.