K34 Händelser efter periodens utgång

Nytt affärsområde – Sandvik Rock Process Solutions

Den 16 oktober 2020 offentliggjorde Sandvik att beslut tagits att etablera ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions per den 1 januari 2021. Det nya affärsområdet kommer att utgöras av Crushing and Screening-divisionen, vilken fram till den 1 januari 2021 var en del av affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology. Syftet är att möjliggöra fortsatt tillväxt inom rock processing. Per den 1 januari 2021 ändrade den kvarvarande verksamheten inom Sandvik Mining and Rock Technology namn till Sandvik Mining and Rock Solutions.