Värdeskapande erbjudanden

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern med cirka 37 000 medarbetare och försäljning i över 160 länder. Vi fokuserar på att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

AFFÄRSOMRÅDEN/DIVISIONER

Sandvik Mining and Rock Solutions1)

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Sandvik Mining and Rock Solutions: Världens första gruvmaskin för arbete under jord (photo)

Andel av intäkter

39 %

Andel av justerat rörelseresultat

46 %

Divisions

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Rotary Drilling

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital och additiv tillverkning.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions: Produktionsanläggningen i Gimo (Industry 4.0-anläggning) (photo)

Andel av intäkter

38 %

Andel av justerat rörelseresultat

41 %

Divisions

Sandvik Machining Solutions2)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram
Sandvik Manufacturing Solutions2)
 • Additive Manufacturing
 • Design and Planning Automation
 • Metrology

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Sandvik Materials Technology: Götgjutning vid stålverket i Sandviken. (photo)

Andel av intäkter

16 %

Andel av justerat rörelseresultat

7 %

Divisions

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip

Sandvik Rock Processing Solutions1)

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin och anläggningsindustrin.

Sandvik Rock Processing Solutions: Bergbearbetningsmaskiner (photo)

Andel av intäkter

7 %

Andel av justerat rörelseresultat

7 %

Divisions

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao

 

Återstående –1 procent av det justerade rörelseresultatet är hänförligt till Other operations. Intäkter och justerat rörelseresultat är exklusive koncerngemensamt och rörelseresultatet är justerat för jämförelsestörande poster.

1) Från januari 2021 är Sandvik Mining and Rock Technology uppdelat i två separata affärsområden: Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions.

2) I oktober 2020 bytte affärsområdet namn till Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Den 1 januari 2021 skapades två affärsområdessegment: Sandvik Manufacturing Solutions och Sandvik Machining Solutions.

Viktiga kundsegment/andel av intäkter

Gruvor

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, mobila och stationära krossar, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, liksom service och olika lösningar för ökad automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Gruvor andel av intäkter 40% (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Technology

Gruvor (icon)

Verkstad

Våra verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning liksom våra avancerade material och komponenter används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Verkstad andel av intäkter 23% (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Verkstad (icon)

Fordon

Våra hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor. Våra rostfria och höglegerade produkter återfinns i bland annat krockkuddar och luftkonditionering.

Fordon andel av intäkter 11% (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Fordon (icon)

Energi

Vi erbjuder lösningar för alla typer av energiproduktion, inklusive ren och förnybar energi. Vi tillhandahåller höglegerade produkter, som rör i rostfritt stål, för utvalda nischer inom de mest krävande kundsegmenten, liksom verktyg och verktygssystem för branschens alla metallbearbetningsbehov.

Energi andel av intäkter 10% (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Energi (icon)

Anläggning

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ökar kundens säkerhet och produktivitet inom anläggningsindustrin vid brytning, borrning, krossning och sortering. Användningsområdena omfattar tunneldrivning, stenbrytning, väg- och vattenbyggnad, rivning och återvinning.

Anläggning andel av intäkter 8% (stapeldiagram)

Sandvik Mining and Rock Technology

Anläggning (icon)

Flyg

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och lättviktsmaterial avgörande.

Flyg andel av intäkter 5% (stapeldiagram)

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Flyg (icon)

Återstående 3 procent innefattar främst segmenten konsumentrelaterat, elektronik och kemi.