Årsredovisning
2018

(PDF:) Download

Året i korthet

Höjdpunkter

Nyckeltal

Intäkter, MSEK

100.072

Justerat rörelseresultat, MSEK

18.625

Vinst per aktie, SEK

10,57

Antal anställda

41.670

Olycksfallsfrekvens, LTIFR

1,7

Medarbetare utbildade i uppförandekoden, %

94
NYCKELTAL

Koncernchefens kommentar

Affärsområden

Sandvik Machining Solutions: Kvinna med verktygssystem för avancerad metallskärning (photo)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssytem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital och additiv tillverkning.

Andel av intäkter

40%

Andel av justerat rörelseresultat

53%

Divisioner

 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Sandvik Machining Solutions Supply
 • Additive Manufacturing
 • Applied Manufacturing Technologies
Sandvik Machining Solutions
Sandvik Mining and Rock Technology: Man infront av robotarm (photo)

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Andel av intäkter

43%

Andel av justerat rörelseresultat

39%

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling and Exploration
 • Crushing and Screening
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Pedestal Drills
Sandvik Mining and Rock Technology
Sandvik Materials Technology: Kvinnlig forskare (photo)

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Andel av intäkter

15%

Andel av justerat rörelseresultat

7%

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
 • Powder
Sandvik Materials Technology

 

Intäkter per kundsegment

Intäkter per marknadsområde

FN:s hållbarhetsmål

Sandvik bidrar aktivt till Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

FN:s hållbarhetsmål
nxr_sandvik_ar18_Icon__8

Vision och strategi

Sandvik skapar värde för sina kunder, aktieägare, medarbetare och andra intressenter utifrån sin vision, strategi och kärnverksamhet.

Vision och strategi
nxr_sandvik_ar18_Icon__9

Hållbarhetsnoter

Detta är Sandviks trettonde hållbarhetsredovisning. Ambitionen är att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen.

Hållbarhetsnoter

Mål och måluppfyllelse

Sandviks finansiella mål för perioden 2016–2018 fokuserade på förbättrat rörelseresultat, högre avkastning och en stärkt balansräkning samt en generös utdelningspolitik.

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Väsentliga redovisningsprinciper, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse

Aktiv i samhället

Sandvik engagerar sig i samhällen runt om i världen och bidrar aktivt till socialt ansvarstagande. Många av våra initiativ under 2018 handlade om att förbättra hälsa, utbildning och säkerhet för våra medmänniskor.

Den officiella reviderade versionen av årsredovisningen är den svenska versionen.

(PDF:) Ladda ner Årsredovisning 2018 som PDF