Elektriska alternativ för en renare gruvdrift

Med Sandviks elektriska borrigg DD422iE kan gruvföretag som Goldcorp skapa en renare och hälsosammare arbetsmiljö, samtidigt som de uppnår en kostnadseffektiv produktion.

Tre arbetare vid Goldcorps gruva i Borden Lake, Kanada (photo)

Goldcorps gruva i Borden Lake i Kanada är världens första helt eldrivna underjordsgruva. Det är ett ambitiöst projekt som företaget hoppas ska inspirera till en branschövergripande övergång till mer hållbar gruvdrift.

Den ledande guldproducenten Goldcorp har startat ett ambitiöst projekt för att skapa en av världens första helt eldrivna gruvor. Att bygga upp och driva en hållbar gruva som är osynlig och tyst är av största vikt för företaget, vars senaste projekt bedrivs vid den fridfulla sjön Borden Lake i Ontario i Kanada.

När den kommersiella driften är igång förväntas underjordsgruvan inte bara bidra till att minimera påverkan på samhället och miljön, utan även förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet – och inte minst Goldcorps finansiella resultat.

”Vi visste att vi behövde bygga upp gruvan i nära samarbete med våra lokala intressenter”, säger Goldcorps tekniska projektledare Maarten van Koppen. ”Det var väldigt viktigt för oss att minimera alla källor till utsläpp av partiklar, föroreningar och buller. Den elektriska vägen var helt rätt val för att uppnå våra mål.”

Framtidens teknik

Sandvik har levererat elektriska borriggar med nollutsläpp av typen DD422iE till gruvan. En minskad användning av dieseldriven utrustning under jord leder till en positiv effekt på miljö, hälsa och säkerhet och bidrar till att minska behovet av ventilation i gruvorna. De elektriska borriggarna är anslutna till elnätet i Borden så att de kan laddas kontinuerligt under arbetet.

Gruvarbetaren Randy Harrison sitter bakom spakarna på en Sandvik DD422iE-enhet som Goldcorp använder för att utveckla Bordens huvudramp. ”Datorstödet och exaktheten gör den till den bästa borrigg jag sett”, säger Randy Harrison, som har varit borrriggsoperatör sedan 1989. ”Sandvik har legat i framkant från den dag jag började använda dem.”

Han tycker att borriggen ger en bättre noggrannhet, mer kontroll och ett jämnare resultat mellan olika arbetslag. ”Vi kan hantera profilen bättre och får mindre överbrytning. Det gör det möjligt att optimera borrplanen. Våra hål håller högre kvalitet.”

Rejäla besparingar

Genom att sluta använda diesel under jord och helt elektrifiera Borden förväntas Goldcorp minska växthusgaserna med 70 procent och spara 2 miljoner liter dieselbränsle och 1 miljon liter propan årligen. Företaget förväntar sig även kunna spara 35 000 megawattimmar el varje år, till största delen beroende på ett väsentligt reducerat ventilationsbehov.

Goldcorp hoppas att det här projektet kommer att inspirera till en branschövergripande övergång till mer hållbar gruvdrift. ”Utvecklingen inom batteriteknik gör det möjligt för oss att övergå helt till eldrift”, säger Bordens projektledare Luc Joncas. ”Vi vill inte bara visa för branschen att det är möjligt, utan vi ser också fram emot att bevisa att det är kostnadseffektivt och kommer att skapa ännu mer värde för våra aktieägare än en konventionell gruva. Vi tror att en elektrifiering av Borden är vettigt ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.”