Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology var tillbaka på rätt spår under 2018 med ökade intäkter och rörelsemarginaler. Återhämtningen var ett resultat av kostnadsbesparingar och effektivitetsåtgärder i kombination med en ökad efterfrågan på affärsområdets världsledande kunskap inom metallurgi och applikationer.

Affärsområde Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar. Affärsområdet producerar rörprodukter, metallpulver, bandstål och produkter för industriell värmning. Kunderna återfinns inom många olika branscher, inklusive energi, fordonsindustri, flygindustri och verkstadsindustri. De förlitar sig på Sandviks produkter, lösningar och support vid krävande tillämpningar.

Marknaden 2018

2018 var ett starkt år för Sandvik Materials Technology med en ökad efterfrågan på produkter som system för värmning och rör. Höga nickelpriser bidrog positivt till resultatet, liksom ett uppsving för olje- och gasindustrin som är det största kundsegmentet. Affärsområdet fortsatte att dra fördel av den globala trenden mot mer hållbara lösningar, vilket ökade efterfrågan på våra produkter, material och kompetens som hjälper kunderna att bli mer energieffektiva. Det innefattar förnybar energiproduktion och digitala övervakningslösningar, som Sentusys™ intelligenta rörsystem. Vi utsattes för fortsatt stark konkurrens från Kina och påverkades av USA:s importtullar, men vår omfattande produktion i USA och våra specialiserade produkter ger oss ändå en gynnsam position.