Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology är en ledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.

Affärsområdets orderingång uppgick till 43 557 miljoner kronor (38 973), en ökning med 10 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Affärsområdets intäkter uppgick till 42 772 miljoner kronor (36 495), en ökning med 15 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 17,3 procent (15,7) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (15,7) av intäkterna. Sandvik Mining and Rock Technology fortsatte att gynnas av den starka gruvmarknaden under 2018, vilket resulterade i en hög efterfrågan inom de flesta divisionerna inklusive eftermarknaden. För att säkerställa en högre flexibilitet under den starka tillväxtperioden, har Sandvik Mining and Rock Technology outsourcat en relativt högre andel av produktmonteringen, vilket bör minska volatiliteten i resultatet framöver.

Sandvik Mining and Rock Technology, kvarvarande verksamhet

Intäkter, MSEK, rörelsemarginal
och justerad rörelsemarginal, %

Sandvik Mining and Rock Technology, kvarvarande verksamhet – Intäkter, MSEK, rörelsemarginal och justerad rörelsemarginal % (bar chart)
Finansiell översikt

MSEK

2016

2017

2018

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster: -90 miljoner kronor för 2018.

2)

Antal medarbetare justerat för jämförelsestörande poster till följd av intern omstrukturering.

Orderingång

31 886

38 973

43 557

Intäkter

31 093

36 495

42 772

Rörelseresultat

3 206

5 724

7 380

Rörelsemarginal, %

10,3

15,7

17,3

Justerat rörelseresultat1)

3 206

5 724

7 470

Justerad rörelsemarginal, %

10,3

15,7

17,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,8

25,3

29,4

Antal medarbetare2)

14 529

15 169

15 462

Sandvik Mining and Rock Technology, totalt

Intäkter, MSEK, rörelsemarginal
och justerad rörelsemarginal, %

Sandvik Mining and Rock Technology, totalt – Intäkter, MSEK, rörelsemarginal och justerad rörelsemarginal % (bar chart)
Finansiell översikt

MSEK

2016

2017

2018

Orderingång

34 258

40 272

43 627

Intäkter

33 970

39 574

43 624

Rörelseresultat

1 845

5 662

6 828

Rörelsemarginal, %

5,4

14,3

15,7

Justerat rörelseresultat*

1 845

5 662

6 918

Justerad rörelsemarginal, %

5,4

14,3

15,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

7,9

25,4

27,0

Antal medarbetare

15 353

15 334

15 497