GRI

En värld i förändring

Sandvik har definierat några externa faktorer som har stor inverkan på företaget. Tillsammans med våra kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter som dessa skapar för att uppnå lönsam tillväxt och samtidigt minimiera vår miljöpåverkan.

Skyline utsikt med bro (photo)

Materialutveckling (icon)

Materialutveckling

Vi befinner oss mitt i en revolutionerande utveckling av nya material. Innovativa legeringar, nanomaterial och avancerad pulverteknik skapar nya möjligheter. Lägre vikt, bättre hållfasthet och ökad förmåga att stå emot korrosion är exempel på efterfrågade egenskaper. De nya materialen medför ofta en lägre miljöpåverkan. Ett exempel är flygindustrin, där lägre vikt leder till en minskad bränsleförbrukning.

Sandvik är världsledande inom materialutveckling och producerar material med skräddarsydda egenskaper för nya tillämpningar. Metallpulver kan användas som råmaterial i tillämpningar med stränga krav på hårdhet, hållfasthet eller förmåga att leda elektricitet och värme. Sandvik förstärker sin position på de snabbväxande marknaderna för tillverkning av metallpulver och additiv tillverkning (3D-printning).

Nya tillverkningstekniker (icon)

Nya tillverkningstekniker

Tillverkningsindustrin genomgår en av de största transformationerna någonsin, en omstrukturering som ofta refereras till som Industri 4.0 och innefattar en övergång till digitalisering och automatisering. Tillgång till ”Big Data”, sofistikerade analysverktyg, robotisering och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter och leder till förbättrad omvärldsbevakning, nya sätt för människor att interagera med maskiner och nya möjligheter att överföra digitala instruktioner till fysiska produkter. Utvecklingen bidrar till sänkta kostnader, ökad produktivitet och bättre hantering av skiftande efterfrågan.

Sandvik investerar i additiv tillverkning, eller 3D-printning, en ny teknik som kräver färre tillverkningssteg och minskar miljöpåverkan genom tillverkning av lättare produkter med mindre råmaterial. Multiaxeltekniker innebär att material kan bearbetas från flera olika vinklar, vilket förbättrar effektiviteten och möjliggör helt nya typer av produkter. Optimerade tillverkningsprocesser minskar koldioxidutsläppen och kostnaderna samt ökar produktiviteten.

Digitalisering och automatisering (icon)

Digitalisering och automatisering

Historiskt sett har design, bearbetning och analys varit tre tydligt definierade faser vid skärande bearbetning. Ny teknik och digitalisering leder till att de tre faserna integreras och formar en sömlös tillverkningsprocess. Förvärvet av mätteknikföretaget Metrologic Group är ett exempel på hur Sandvik expanderar sitt utbud inom digital tillverkning genom total integration av analys- och verifieringsfaserna i processen.

Sandvik erbjuder digitaliserade alternativ och tjänster för att optimera kundernas och sina egna verksamheter beträffande kostnader, produktivitet och miljöpåverkan. Datainsamling inom till exempel gruvutrustning möjliggör avancerad analys och framtagning av modeller för att upptäcka och lösa produktivitetsproblem, optimera processer och till och med förutse underhållsbehov. Andra exempel på nya lösningar som utvecklas av Sandvik är automatiserad gruvdrift, intelligenta rörsystem och digitala verktyg.

Resurseffektivitet (icon)

Resurseffektivitet

En växande global befolkning och ekonomi innebär att fler personer måste dela på jordens resurser. Det kräver en omställning till hållbarare energikällor och teknik samt ökad återvinning. Ett exempel på detta finns inom fordonsindustrin, som upplever en övergång från bensin- och dieseldrivna bilar till elbilar, hybridbilar och vätgasbilar.

Sandvik bidrar med nya lösningar, till exempel eldrivna borriggar, och utvecklar material för solpaneler och vätgasbilar. Vi utvecklar ny teknik inom skärande bearbetning som bidrar till en ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Vi strävar efter resurseffektivitet i vår egen verksamhet och arbetar för att nå en så hög grad av återvinning som möjligt för att bidra till ett cirkulärt samhälle.

Ekonomisk och politisk utveckling (icon)

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer som globalisering, urbanisering, politisk styrning och cykliska förutsättningar påverkar Sandvik. Förändrade handelsförhållanden, som tullavgifter, Brexit eller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är exempel på faktorer som påverkar företagssektorn. Vår globala närvaro, med produktion och försäljning över nästan hela världen, och våra decentraliserade arbetsmetoder gör oss flexibla och ger oss möjlighet att anpassa oss till de ändrade förhållandena. Alla affärsområden har verksamhetsplaner och åtgärdsplaner för att hantera ändrade marknadsvillkor.

Läs om vår riskhantering.

FN:s mål för hållbar utveckling (graphic)

FN:s mål för hållbar utveckling

Världens ledare har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, den akademiska världen och näringslivet. Sandvik har definierat de mål som är mest relevanta för företaget och som vi aktivt bidrar till.

Tiles of SDG No. 3,5,7,8,9,12,13 (graphic)

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål.