Utvecklingen inom affärsområdena

Sandvik är organiserat i tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology

Sandviks orderingång uppgick till 102 440 miljoner kronor (95 444), en ökning med 9 procent jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna upgick till 100 072 miljoner kronor (90 827), en ökning med 11 procent jämfört med föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Det var resultatet av en övergripande förbättring i alla affärsområden.

Ökad efterfrågan, förbättrad kostnadskontroll och pågående effektivitetsprogram ledde till förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2017

2018

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Sandvik Machining Solutions

36 636

40 720

11

6

Sandvik Mining and Rock Technology

38 973

43 557

12

10

Sandvik Materials Technology

14 739

16 272

10

12

Other Operations

5 096

1 891

–63

2

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamheter

95 444

102 440

7

9

Avvecklade verksamheter

1 299

70

–95

–2

Koncernen totalt

96 743

102 510

6

8

Intäkter per affärsområde

MSEK

2017

2018

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Sandvik Machining Solutions

35 777

40 343

13

8

Sandvik Mining and Rock Technology

36 495

42 772

17

15

Sandvik Materials Technology

13 618

15 111

11

13

Other Operations

4 937

1 846

–63

4

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamheter

90 827

100 072

10

11

Avvecklade verksamheter

3 078

852

–72

1

Koncernen totalt

93 906

100 924

7

11

Rörelseresultat per affärsområde

MSEK

2017

% av intäkter

2018

% av intäkter

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

e/t = ej tillämplig.

Sandvik Machining Solutions

8 413

24

9 872

24

17

14

Sandvik Mining and Rock Technology

5 724

16

7 380

17

29

32

Sandvik Materials Technology

277

2

1 391

9

e/t

44

Other Operations

4 433

90

731

40

–84

–4

Koncerngemensamt

–774

e/t

–685

e/t

–12

7

Kvarvarande verksamheter

18 073

20

18 689

19

3

24

Avvecklade verksamheter

–62

–2

–552

–65

e/t

e/t

Koncernen totalt

18 011

19

18 137

18

1

21