GRI

Värdeskapande erbjudanden till våra kunder i hela världen

Sandvik är en internationell högteknologisk industrikoncern med cirka 42 000 medarbetare och försäljning i över 160 länder. Vi fokuserar på att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Våra verksamheter bygger på unik kompetens inom materialteknik, stort kunnande om industriprocesser och nära samarbete med kunden. Sandvik är organiserat i tre affärsområden och 19 divisioner. Divisionerna har sina egna fokusområden och är helt ansvariga för sin verksamhet. De levererar lösningar till framför allt sex kundsegment.

Sandvik Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssytem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital och additiv tillverkning.

Sandvik Machining Solutions: Kvinna med verktygssystem för avancerad metallskärning (photo)

Andel av intäkter

40 %

Andel av justerat rörelseresultat

53 %

Divisioner

 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Sandvik Machining Solutions Supply
 • Additive Manufacturing
 • Applied Manufacturing Technologies

Sandvik Mining and Rock Technology

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin.

Sandvik Mining and Rock Technology: Man infront av robotarm (photo)

Andel av intäkter

43 %

Andel av justerat rörelseresultat

39 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Loading and Hauling
 • Surface Drilling and Exploration
 • Crushing and Screening
 • Rock Drills and Technologies
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Pedestal Drills1)

Sandvik Materials Technology

En ledande utvecklare och tillverkare av avancerat rostfritt stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

Sandvik Materials Technology: Kvinnlig forskare (photo)

Andel av intäkter

15 %

Andel av justerat rörelseresultat

7 %

Divisioner

 • Tube
 • Kanthal
 • Strip
 • Powder2)

Återstående 2 procent av intäkterna och 1 procent av rörelseresultatet är hänförligt till Other Operations. Intäkterna och rörelseresultatet är exklusive koncerngemensamt och rörelseresultatet är justerat för jämförelsestörande poster.

1) Ny division från 1 januari 2019.

2) Ingår i divisionen Additive Manufacturing sedan 1 januari 2019.

Gruvor

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, mobila och stationära krossar, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, liksom olika lösningar för ökad automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.

Gruvor andel av intäkter 34% (bar chart)

Sandvik Mining and Rock Technology

Gruvor (icon)

Verkstad

Våra verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning liksom våra avancerade material och komponenter används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet, produktionsvolym, säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.

Verkstad andel av intäkter 23% (bar chart)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Verkstad (icon)

Fordon

Våra hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor. Våra rostfria och höglegerade produkter återfinns i bland annat krockkuddar och luftkonditionering.

Fordon andel av intäkter 12% (bar chart)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Fordon (icon)

Energi

Vi erbjuder lösningar för alla typer av energiproduktion, inklusive ren och förnybar energi. Vi tillhandahåller höglegerade produkter, som rör i rostfritt stål, i utvalda nischer inom de mest krävande kundsegmenten, liksom verktyg och verktygssystem för branschens alla metallbearbetningsbehov.

Energi andel av intäkter 11% (bar chart)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Energi (icon)

Anläggning

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som ökar kundens säkerhet och produktivitet inom anläggningsindustrin vid brytning, borrning, krossning och sortering. Användningsområdena omfattar tunneldrivning, stenbrytning, väg- och vattenbyggnad, rivning och återvinning.

Anläggning andel av intäkter 9% (bar chart)

Sandvik Mining and Rock Technology

Anläggning (icon)

Flyg

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och lättviktsmaterial avgörande.

Flyg andel av intäkter 6% (bar chart)

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Återstående 5 procent innefattar främst konsumentrelaterat, elektronik och kemi.

Flyg (icon)