Lisa Jiang

Lisa Jiang (photo)

Lisa Jiang har arbetat på Sandvik sedan 2006, först som försäljningsingenjör och sedan i olika roller inom försäljning och hantering av nyckelkunder. Idag är hon chef för produktenheten Precision Strip på Sandvik Materials Technology i Shanghai, Kina.

F: Vilket var ditt första intryck av Sandvik?
S: Det första intrycket jag fick av Sandvik när jag kom hit var att det kändes som en familj. Jag har varit här i 12 år och mycket har ändrats men vi har fortfarande ett väldigt bra arbetsklimat.

F: Vilken är den största skillnaden mellan nu och då?
S: Jag tycker att vi är mer kundfokuserade än tidigare och att vi blivit snabbare och ambitiösare.

F: För två år sedan valdes du ut för att delta i ett av Sandviks globala ledarskapsprogram. Berätta om det!
S: Först kändes det som att de hade valt fel person för programmet. Det kändes nervöst att delta på denna programnivå, men min chef uppmuntrade mig att delta. Det gav utdelning. Sandviks utbildning har varit ett viktigt stöd i min karriärutveckling och i synnerhet ledarskapsprogrammet har fått mig att ta ett större ansvar.

F: Vad lärde du dig?
S: Det viktigaste jag lärde mig på det globala ledarskapsprogrammet var att lämna min bekvämlighetszon och utmana mig själv att göra sådant som jag inte visste att jag kunde göra.