Not 15. Andelar i intresseföretag

Koncernens andelar i intresseföretag

2017

2018

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början

246

269

Avyttring av intresseföretag

–24

–214

Årets andel i intresseföretags resultat

56

46

Mottagna utdelningar

–6

–1

Årets omräkningsdifferens

–3

0

Redovisat värde vid årets slut

269

100

Moderbolagets andelar i intresseföretag

2017

2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Redovisat värde vid årets början

4

0

Avyttring av intresseföretag

–4

Redovisat värde vid årets slut

0

0

Specifikation av värden och ägd andel

2018

Land

Intäkter

Resultat

Till­gångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirekt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

Eimco Elecon

Indien

188

20

431

56

375

25,1

Fagersta Stainless AB
(avyttrad i juni 2018)

Sverige

1 054

69

Fagersta Seco AB

Sverige

0

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

7

0

9

6

2

50,0

3C Metrology
(förvärvad i juli 2018)

Mexico

40,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

12

3

9

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Land

Intäkter

Resultat

Till­gångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB
(avyttrad i augusti 2017)

Sverige

60

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirekt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

Eimco Elecon

Indien

260

32

401

45

356

25,1

Fagersta Stainless AB

Sverige

1 560

63

819

464

355

50,0

Fagersta Seco AB

Sverige

0

0

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

7

0

8

6

2

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

–6

0

12

3

9

40,0

Övriga upplysningar

Rapportperiodens slut för intresseföretaget Eimco Elecon är den 31 mars 2018. Utdelning som har betalats under 2018 är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits. Övriga intresseföretag redovisas med en månads eftersläpning. Intressebolaget Fagersta Stainless AB avyttrades under 2018. Intäkter och resultat har redovisats fram till försäljningstillfället. Intressebolaget 3C Metrology förvärvades under 2018. Intäkter och resultat har inte redovisats för 3C Metrology under 2018.