GRI

Not 1. Segmentsrapportering

1.1 Uppgifter per rörelsegren/affärsområde, kvarvarande verksamhet

 

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Other Operations

Koncern­gemensamt

Eliminering

Koncernen totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

35 777

40 343

36 495

42 772

13 618

15 111

4 937

1 846

 

 

90 827

100 072

Interna intäkter

983

720

49

30

333

338

218

148

–1 582

–1 235

 

 

Koncernen totalt

36 761

41 063

36 544

42 802

13 951

15 448

5 155

1 994

–1 582

–1 235

90 827

100 072

Andelar i intresse­företags resultat

2

20

6

33

39

 

 

56

45

Rörelseresultat per affärsområde

8 413

9 872

5 724

7 380

277

1 391

4 433

731

–774

–685

 

 

18 073

18 689

Finansnetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1 080

–795

Årets skattekostnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–3 780

–4 646

Årets resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 212

13 249

Övrig resultat­information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

29 993

36 483

32 422

39 120

15 490

17 048

491

216

1 796

1 489

 

 

80 193

94 356

Andelar i intresseföretag

5

5

89

94

175

 

 

269

100

Summa tillgångar

29 999

36 488

32 512

39 214

15 665

17 048

491

216

1 796

1 489

 

 

80 462

94 455

Ofördelade tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 787

23 254

Koncernen totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 250

117 710

Skulder

6 425

7 389

10 011

10 535

3 507

3 897

276

302

1 698

1 162

 

 

21 918

23 285

Ofördelade skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 562

35 936

Koncernen totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 480

59 220

Investeringar i anläggningar

1 561

2 223

778

743

869

811

150

10

222

133

 

 

3 580

3 920

Avskrivningar

–1 956

–1 982

–1 553

–1 580

–792

–797

–157

–59

–123

–129

 

 

–4 581

–4 546

Nedskrivningar

11

–53

–39

–41

–320

127

–1

124

–8

 

 

–349

150

Övriga icke kassaflöde­spåverkande poster

–122

140

72

160

77

3

–4 157

–730

553

299

 

 

–3 579

–128

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not 30.

1.2 Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

Externa intäkter per land, Koncernen

2017

2018

USA

13 895

14 302

Tyskland

7 147

7 916

Kina

6 259

7 299

Australien

5 299

6 415

Sverige

3 537

3 951

Ryssland

3 157

3 921

Italien

3 721

3 817

Kanada

2 890

3 653

Mexiko

2 711

3 588

Frankrike

3 149

3 299

Storbritannien

2 967

3 180

Sydafrika

3 158

3 102

Indien

2 918

3 019

Japan

2 229

2 273

Indonesien

1 410

1 730

Brasilien

1 479

1 628

Norge

991

1 504

Polen

1 046

1 319

Korea

1 468

1 237

Chile

942

1 231

Spanien

1 055

1 194

Österrike

1 023

1 140

Ghana

721

1 032

Finland

1 057

1 030

Övriga länder

16 599

17 294

Totalt

90 827

100 072

Intäkterna har fördelats per land baserat på var kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land, Koncernen

2017

2018

Sverige

13 494

13 549

USA

9 922

9 848

Frankrike

907

4 442

Tyskland

3 663

3 833

Österrike

2 545

2 565

Finland

1 865

2 062

Storbritannien

1 656

1 874

Kina

1 422

1 595

Indien

1 270

1 180

Kanada

575

774

Tjeckien

817

823

Australien

928

622

Italien

466

617

Japan

479

532

Schweiz

445

423

Övriga länder

1 319

2 873

Totalt

41 773

47 612

Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var de är belägna.