Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

På kort sikt strävar vi efter att nå en rörelsemarginal på 10 procent under 2019. Vi ligger i linje med att nå målet med många möjligheter att växa och ytterligare förbättra lönsamheten genom fokus på operativ och kommersiell kompetens. På lång sikt strävar vi efter att vara en ledande utvecklare av materialteknologi och kunna erbjuda lösningar som ger kunderna ökad säkerhet, hållbarhet, energieffektivitet och produktivitet.

Fokus på kärnverksamheten

Sandvik Materials Technologys portfölj är mer fokuserad än tidigare till följd av omstruktureringar och avyttringar. Under det första kvartalet slutförde vi avyttringen av vår verksamhet inom svetstråd till industriföretaget ESAB, inklusive den globala försäljningsorganisationen och produktionsenheterna i Sandviken och i Scranton i USA. I maj annonserade vi en försäljning av vår 50-procentiga andel i Fagersta Stainless trådvalsverk, en transaktion som förväntas slutföras i slutet av 2019. Under det tredje kvartalet avyttrade vi vår verksamhet inom rostfri tråd till det tyska familjeägda Zapp Group. I affären ingick en produktionsenhet i Sandviken och en global försäljningsorganisation samt utvalda varumärken och patent. Under det fjärde kvartalet tecknade vi ett avtal om avyttring av vår verksamhet för elektriska komponenter till motståndstillverkaren Ohmite.

Vi bygger vidare på vår kärnverksamhet och i augusti annonserade vi förvärvet av Custom Electric Manufacturing, en ledande tillverkare av utrustning för industriell värmning och ersättningselement i Nordamerika. Detta förvärv kommer att stärka Sandviks ledande position inom industriella system för värmning.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandvik Materials Technology är en ledande expert inom speciallegeringar och avancerat rostfritt stål. 2018 fick vi en order från CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning, om utveckling av ett nytt avancerat rostfritt stål till världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator, Large Hadron Collider (se nedan). Sandvik Materials Technology levererar också komponenter till det prestigefyllda projektet NASA WFIRST – ett rymdbaserat teleskop som ska ge astronomer en bättre förståelse för mörk energi. Vi växer inom det medicinska segmentet, ett område där vi ser en utmärkt potential för vår medicinska tråd Exera™. Exera används för många applikationer, inklusive öronimplantat, ryggmärgsstimulering, hjärtlösningar samt glukosmätning och termisk mätning.

Stor Hadron Collider, världens största och kraftfullaste partikelaccelerator (photo)

Sandvik levererar avancerat rostfritt stål till uppgraderingen av Large Hydron Collider, världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator.
Foto: CERN

Sandvik i prestigefyllt projekt med CERN

Large Hadron Collider (LHC) är världens största och mest kraftfulla partikelaccelerator. Den finns hos CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning med huvudkontor utanför Genève i Schweiz. Den består av en 27 kilometer lång ring med supraledande magneter med ett antal accelererande strukturer som ökar partiklarnas energi längs vägen. Sandvik har fått en order i ett uppgraderingsprojekt för LHC, där vårt avancerade rostfria stål kommer att användas för att hålla partikelstrålen på plats i acceleratorn. Projektet är CERN:s mest omfattande under det kommande decenniet och innefattar investeringar på närmare 1 miljard euro. CERN anses vara världens största laboratorium för forskning om partikelfysik. Ett av målen är att förstå hur universum en gång bildades och vilka naturlagar som styr vår värld.

Översikt

Produktportfölj

Rörprodukter, stång, ämnen, band, bergborrstål, system för värmning, medicintråd och metallpulver.

Marknadsbeskrivning

Utvalda nischer i krävande industrier där kraven på materialegenskaper som produktkvalitet och tillförlitlighet är extremt höga. Höga inträdeshinder.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Energiefterfrågan
  • Industriproduktion
  • Miljökrav och lagstiftning, till exempel minskade utsläpp och lägre energiförbrukning
  • Materialevolution, det vill säga allt högre krav på materialegenskaper
  • Ökade krav på säkerhet, tillförlitlighet och mer hållbara material

Konkurrenssituation/ Större konkurrenter

Nippon Steel & Sumitomo Metal (rör), Tubacex (rör), Jiuli (rör) VoestAlpine (band), Aperam (element och system för värmning) och mindre nischade aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning cirka 80 %

Tillväxtstrategi

Ökat fokus på produkter och lösningar som ger en bättre energieffektivisering och minskade utsläpp. Fortsatt materialevolution genom fokuserad forskning och utveckling av tekniker baserade på exempelvis pulvermetallurgi.

Strategisk riskhantering

Fluktuerande olje- och gaspriser. Ökad konkurrens genom högteknologiska material från Kina. Lokal protektionism i stålindustrin.