Vår vision och strategi

Sandvik skapar värde för sina kunder, aktieägare, medarbetare och andra intressenter utifrån sin vision, strategi och kärnverksamhet. Våra kärnvärden Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win utgör grunden för vår företagskultur och vårt sätt att arbeta.

Vision
– vi sätter branschstandarden

Vår ambition är att sätta standarden som andra följer genom att ständigt förbättra vårt erbjudande, vår marknadsnärvaro och vår servicenivå. Vi strävar efter att vara nummer ett eller två för våra kunder inom utvalda marknader och segment.

Kärnvärden

Customer Focus (icon)

Customer Focus

Innovation (icon)

Innovation

Fair Play (icon)

Fair Play

Passion To Win (icon)

Passion to Win

Affärsidé

Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter och tjänster med hög förädlingsgrad baserat på våra kärnkompetenser. Syftet är att förbättra kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Våra verksamheter är i huvudsak koncentrerade till områden där Sandvik är eller har potential att bli världsledande.

Strategisk agenda

Fokus på kärnverksamheten och vara nr 1 eller 2 inom utvalda marknader och segment

Teknologiskt ledarskap och innovation

Ansvar och beslut nära kunderna

Stabilitet och lönsamhet före tillväxt

Effektivitet och ständiga förbättringar

Kultur att agera på rätt sätt

Exceptionella medarbetare

Vårt erbjudande

Vi gör våra kunder mer hållbara genom att utveckla lösningar som förbättrar deras effektivitet och konkurrenskraft och sam­tidigt minskar deras kostnader. Våra kunder minskar även sin miljöpåverkan och för­bätt­rar sina anställdas hälsa och säkerhet.

Innovation och produktivitet (icon)

Innovation och produktivitet

Hälsa och säkerhet (icon)

Hälsa och säkerhet

Miljöpåverkan (icon)

Miljöpåverkan

Användning, återanvändning och återvinning (icon)

Användning, återanvändning och återvinning

Våra verksamheter

Vi främjar hållbarhet i våra verksamheter genom att ständigt förbättra våra processer inom exempelvis leverantörskedjan, energianvändning, utsläpp, anti-korruption och mänskliga rättigheter.

Styrning (icon)

Styrning

Partners (icon)

Partners

Miljöavtryck (icon)

Miljöavtryck

Människor (icon)

Människor