Hugo Nordell

Hugo Nordell (photo)

Hugo Nordell har en examen i teknik och en i ekonomi och en bakgrund som teknologientreprenör i Silicon Valley, USA. Han har också lett utveckling av programvara och produkter för ett globalt programvaruföretag inom sakernas internet (Internet of Things). Hugo kom till Sandvik under 2017 och är för närvarande chef för Sandviks Center of Digital Excellence.

F: Vad är syftet med Center of Digital Excellence?
S: Syftet är att utveckla, utbilda och främja digital verksamhet inom affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Det gäller att både förbättra den interna effektiviteten via modern teknik och ta fram nya kundorienterade lösningar.

F: Vad lockade dig till Sandvik?
S: Det finns mycket. Jag har tydliga affärsmål, frihet att besluta hur jag ska uppnå dem och jag kan fatta snabba, kundnära beslut. Jag gillar också att vi löser problem på en global nivå och att jag kan bidra till slutresultatet.

F: Vad gör ni för att attrahera nya digitala förmågor?
S: Vi försöker visa att det finns betydelsefulla utmaningar med global påverkan som kan lösas på helt nya sätt och att våra insatser leder till påtagliga resultat. Det är väldigt svårt för nystartade företag att kunna erbjuda länken mellan det digitala och det fysiska.

F: Rekommenderar du personer med kompetens som liknar din egen att arbeta på Sandvik?
S: Ja, det gör jag. Jag tycker att personer som, i likhet med mig själv, framför allt arbetat med programvara har mycket att lära av hur komplex och utmanande tillverkningsindustrin är, på ett sätt som programvarubranschen inte är. Många som arbetar på kapitalstarka startups skulle bli bättre på att hantera resurser om de hade erfarenhet av tillverkningsindustrin.