Kunder och nya produkter

Den stora majoriteten (76 procent) av Sandvik Mining and Rock Technologys kunder finns inom gruvsegmentet, medan 20 procent arbetar inom anläggningsindustrin. De återstående 4 procenten återfinns inom olje- och gasindustrin.

Gruvkunderna är relativt få, men de är stora och i de flesta fall globala. Inom anläggningsindustrin är kunderna huvudsakligen små till medelstora entreprenadföretag samt stenbrottsanläggningar och verksamheten är projektstyrd med lokalt fokus.

Nya produkter och innovationer

Förbättrad produktivitet

Den nya DTH-borriggen (down-the-hole) Leopard™ DI650i hjälper kunderna att öka produktiviteten. Den intelligenta styrtekniken som tillämpas i både kompressorn och hydraulsystemets kylfläkt kan minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent jämfört med konventionella DTH-borrar. Den automatiserade lösningen innebär att underhållspersonalen kan utföra daglig service i marknivå med hjälp av en pekskärm för övervakning och diagnos. Riggoperatörens arbetsmiljö blir därmed säkrare.

Ny Leopard™ DI650i down-thehole (DTH) borrigger (photo)

Avancerad automatisering

Med OptiMine®, den nya generationens dataanalys kan gruvföretag förbättra sina gruvprocesser genom att använda automatiserade instrumentpaneler som ger en överskådlig översikt av processen i realtid. Lösningen har utvecklats i samverkan med både gruvföretag och entreprenörer och den underliggande teknikplattformen är resultatet av ett partnersamarbete mellan Sandvik och IBM.

Two workers analysing data with OptiMine® (photo)

Intelligent krossning

Den nya CH800i-serien med uppkopplade konkrossar möjliggör intelligent krossning baserad på information som fås via My Sandvik-portalen. Den nya serien hjälper kunderna att få insikter om produktivitet och underhållsbehov med hjälp av data som kan användas för att öka maskinutnyttjandet och upptäcka möjliga förbättringsområden.

Ny CH800i serier (photo)