Sandvik Machining Solutions

2018 var ännu ett starkt år för Sandvik Machining Solutions med rekordstor orderingång, försäljning och rörelseresultat. Alla våra geografiska områden och branschsegment bidrog till den solida marknadstillväxten.

Affärsområde Sandvik Machining Solutions är en marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning. Våra intäkter kommer från skär (58 procent), solida hårdmetallverktyg (20 procent), verktygshållare (13 procent) och verktygssystem (8 procent). Affärsområdet omfattar flera marknadsledande varumärken med egna produkter och tjänster: Sandvik Coromant, Seco, Dormer Pramet och Walter. 2018 introducerades en ny division: Applied Manufacturing Technologies, som kompletterar våra huvudsakliga verksamheter inom bearbetning och hjälper oss expandera inom digital tillverkning och bredda vårt kundutbud ytterligare. Från den 1 januari 2019 flyttades Powder-divisionen till affärsområdet från Sandvik Materials Technology för fortsatt tillväxt och synergier med verksamheten inom additiv tillverkning.

Marknaden 2018

2017 års starka tillväxt fortsatte in på det nya året som startade bra i alla geografiska regioner. Tillväxten minskade något under den andra halvan av 2018 till följd av lägre tillväxttakt i den globala fordons- och flygindustrin. Samtidigt bibehöll både olje- och gassektorn en stabil tillväxt, fast på lägre nivåer jämfört med 2017.

Skärande verktyg utvecklades särskilt starkt i Amerika under 2018 med en tvåsiffrig tillväxt under hela året. Stillahavsasien hade en snabb tillväxt under de första sex månaderna, medan Kina saktade ner under den andra halvan av året. Japan och Indien var mer stabila och avslutade året med tvåsiffrig tillväxt. Marknaden för skärverktyg i Europa fortsatte att växa i stadig takt under hela 2018 med bra resultat på de flesta marknader. De främsta tillväxtmarknaderna var Sverige följt av Italien och Tjeckien.