Not 14. Andelar i koncernföretag

 

Moderbolaget

 

 

 

 

2017

2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Vid årets början

34 469

34 083

Förvärv

0

4 793

Kapitaltillskott

265

93

Avyttringar

–651

–6 654

Totalt

34 083

32 315

 

 

 

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–1 374

–1 541

Årets nedskrivningar

–167

–13

Under året återförda nedskrivningar

0

Totalt

–1 541

–1 554

 

 

 

Ackumulerade uppskrivningar

 

 

Vid årets början

16

16

Totalt

16

16

Redovisat värde vid årets slut

32 558

30 777

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkning 31/12

 

 

2017

2018

Bolag, säte

Organisationsnummer

Antal andelar

Andel i %2)

Värde kSEK

Antal andelar

Andel i %2)

Värde kSEK

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

3)

Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

4)

Andel av kapitalet 76 %.

5)

Aktier upp till en ägarandel på 100 % innehas av företag inom koncernen.

SVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Gimo Utbildningsaktiebolag, Gimo

556061-4041

1 000

91

8 354

1 000

91

Gusab Holding AB, Sandviken

556001-9290

1 831 319

100

53 474

Gusab Stainless AB, Mjölby

556012-1138

200 000

100

23 788

Industri AB Skomab, Sandviken

556008-8345

2 000

100

23 729

2 000

100

21 946

Sandvik Global Purchasing AB, Stockholm

556052-4315

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining AB, Sandviken1)

556659-6952

1 000

100

100

1 000

100

100

AB Sandvik Coromant, Sandviken1)

556234-6865

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Coromant Sverige AB, Stockholm1)

556350-7846

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Far East Ltd. AB, Sandviken

556043-7781

10 000

100

10 000

10 000

100

10 000

Sandvik Försäkrings AB, Sandviken

516401-6742

1 500

100

35 000

1 500

100

81 000

Sandvik Hyperion AB, Stockholm1)

556234-6857

1 000

100

50

Sandvik Besöksservice AB, Sandviken1)

556235-3838

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken

556288-9401

1 000 000

100

3 499 950

1 000 000

100

3 499 950

AB Sandvik International, Sandviken1)

556147-2977

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Materials Technology EMEA AB, Stockholm

556734-2026

501 000

100

50 100

501 000

100

50 100

AB Sandvik Materials Technology, Sandviken1)

556234-6832

1 000

100

2 050

1 000

100

2 050

Sandvik Construction AB, Sandviken1)

556664-9983

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandviken1)

556288-9443

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken1)

556234-7343

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Nora AB, Nora

556075-0506

80 000

100

8 000

80 000

100

8 000

Sandvik Powder Solutions AB, Surahammar

556032-6760

600

100

60 000

600

100

60 000

Sandvik Rotary Tools AB, Köping

556191-8920

101 000

100

103 231

101 000

100

103 231

AB Sandvik Skogsfastigheter, Sandviken

556579-5464

1 000

100

51

1 000

100

51

AB Sandvik Steel Investment, Sandviken

556350-7853

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Stål Försäljnings AB, Stockholm1)

556251-5386

1 000

100

50

1 000

100

50

Sanrip AB, Sandviken1)

556692-0038

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken1)

556692-0053

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Utbildnings AB, Sandviken

556304-8791

910

91

9 391

910

91

18 355

Sandvikens Brukspersonals Byggnadsförening upa, Sandviken

785500-1686

100

0

100

0

Dormer Pramet AB, Halmstad

556240-8210

80 000

100

46 145

80 000

100

46 145

Walter Norden AB, Halmstad

556752-4698

15 000

100

5 139

15 000

100

5 139

Sandvik Mining and Construction Köping AB, Köping1)

556776-9525

1 000

100

100

1 000

100

100

Wire Sandviken AB, Sandviken1)

556779-3897

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik IT Services AB, Sandviken1)

556788-9059

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Venture AB, Stockholm1)

556868-7155

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Credit AB, Stockholm

556843-7296

10 000

100

75 000

10 000

100

75 000

Seco Tools AB, Fagersta

556071-1060

145 467 690

100

15 658 859

145 467 690

100

15 658 859

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i utländska dotterföretag, direkta innehav enligt alansräkning 31/12

 

 

2017

2018

Land/lokalisering

Bolag

Antal andelar

Andel i %2)

Värde kSEK

Antal andelar

Andel i %2)

Värde kSEK

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

3)

Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

4)

Andel av kapitalet 76%.

5)

Aktier upp till en ägarandel på 100% innehas av företag inom koncernen.

Australien

Sandvik Australia Pty. Ltd.

253,4)

235 382

253,4)

235 382

 

Sandvik Australian Ltd. Partnership

99

99

Brasilien

Dormer Tools S.A.

2 137 623 140

100

461 197

 

Sandvik do Brasil S.A.

1 894 797 190

100

821 575

 

Sandvik Materials Technology do Brasil S.A.

10 877 380

100

193 284

 

Sandvik MGS S.A.

14 999 998

100

11 064

 

Sandvik Mining and Construction do Brasil S.A.

85 329 996

100

942 434

 

Sandvik Holding Do Brasil Ltda

 

 

 

339 135 756

100

790 695

 

Walter do Brasil Ltda

1 809 999

100

109 574

Bulgarien

Sandvik Bulgaria Ltd.

100

0

100

0

Chile

Sandvik Credit Chile S.A.

9 900

99

165 331

9 900

99

165 331

Demokratiska republiken Kongo

Sandvik Mining and Construction DRC S.P.R.L.

9 990

100

9 990

100

Förenade Arabemiraten

Sandvik Middle East FZE.

1

100

19 886

1

100

19 886

Indien

Sandvik Asia Ltd.

1 801 241

755)

252 481

1 801 241

755)

252 481

Irland

Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd.

100

100

5 508

100

100

5 508

Japan

Sandvik K.K.

2 780 000

100

224 701

2 780 000

100

224 701

Kina

Sandvik China Holding Co Ltd.

100

1 263 072

100

1 263 072

 

Sandvik Materials Technology (China) Ltd.

583)

282 749

583)

282 749

Korea

Sandvik Korea Ltd.

752 730

100

46 856

752 730

100

46 856

Mali

Sandvik Mining and Construction Mali

25 000

100

3 462

25 000

100

3 462

Mexiko

Sandvik Méxicana S.A. de C.V.

406 642 873

903)

712 312

406 642 873

903)

712 312

Mongoliet

Sandvik Mongolia LLC.

400 000

100

2 682

400 000

100

2 682

Nederländerna

Sandvik Finance B.V.

18 788

100

7 093 582

18 788

100

7 093 582

 

Frost Holding B.V.

1

100

0

1

100

0

Peru

Sandvik del Perú S.A.

6 562 795

903)

26 025

6 562 795

903)

26 025

Slovakien

Sandvik Slovakia s.r.o.

100

1 238

100

1 238

Tjeckien

Sandvik CZ s.r.o.

100

0

100

0

Turkiet

Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi ve Ticaret A.S.

125 154 588

100

3 200

125 154 588

100

3 200

Ungern

Sandvik Magyarorszag Kft.

100

3 258

100

3 258

Zimbabwe

Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd.

233 677

100

3 269

233 677

100

3 269

Totalt

 

 

 

32 557 783

 

 

30 776 865

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag. indirekta aktieinnehav i rörelsedrivande koncernföretag. koncernens innehav i %

Land/lokalisering

Företag

20171)

20181)

1)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier, där ej annat anges.

2)

Andel av rösterna 60 % (60).

Sverige

Kanthal AB

100

100

 

Sandvik SRP AB

100

100

 

Sandvik Treasury AB

100

100

 

Alfa Tool International AB

100

100

 

Dormer Pramet AB

100

100

 

AB Sandvik Materials Technology (fastighetsbolaget)

100

100

 

Metrologic Services Nordic AB

100

 

Pramet Scandinavia AB

100

100

 

Seco Aktiebolag

100

100

Argentina

Sandvik Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Argentina S.A.

100

100

Australien

Sandvik Mining and Construction Pty. Ltd. Australia

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia (Production Supply) Pty. Ltd

100

100

 

Seco Tools Australia Pty. Ltd.

100

100

 

Varel International (Australia) Pty., Ltd.

100

100

Belgien

Walter Benelux N.V./S.A.

100

100

 

S.A. Seco Tools Benelux N.V.

100

100

Botswana

Sandvik Botswana Pty Ltd.

100

100

Brasilien

Seco Tools Indústria e Comérico Ltda

100

100

 

Sandvik do Brasil

100

100

 

Sandvik Arames Ltda

100

 

Sandvik Holding Do Brazil

100

Burkina Faso

Sandvik Mining and Rock Technology Burkina Faso

 

 

Chile

Sandvik Chile S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Chile S.A.

100

100

Colombia

Sandvik Colombia S.A.S.

70

70

Danmark

Sandvik A/S

100

100

 

Seco Tools A/S

100

100

Filippinerna

Sandvik Tamrock (Philippines) Inc.

100

100

Finland

Sandvik Mining and Construction Finland Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Oy

100

100

 

Sandvik Coromant Finland Oy

100

 

Seco Tools Oy

100

100

Frankrike

Sandvik Mining and Construction Chauny S.A.S.

100

100

 

Sandvik Hyperion S.A.S

100

 

Sandvik Materials Technology France S.A.S.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Lyon S.A.S.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction France S.A.S.

100

100

 

Sandvik Tooling France S.A.S.

100

100

 

Gunther Tools S.A.S.

100

100

 

Financière Metrolog SAS

100

 

Metrologic Group SAS

99

 

Metrologic Services SAS

100

 

Metrologic Holding France

100

 

Safety Production S.A.S.

100

100

 

Walter France S.A.S.

100

100

 

Seco Tools France S.A.S.

100

100

 

SECO - E.P.B S.A.S.

100

100

 

Varel Europe S.A.S.

100

100

 

Seco Tools Reaming SAS

100

100

Ghana

Sandvik Mining and Construction Ghana Ltd.

100

100

Hongkong

Sandvik Hong Kong Ltd.

100

100

 

Smooth Team Investments Limited

100

Indien

Walter Tools India Pvt. Ltd.

100

100

 

Seco Tools India Private Limited

100

100

Indonesien

PT Sandvik Indonesia

100

100

 

PT Sandvik Mining and Construction Indonesia

100

100

 

PT Sandvik SMC

100

100

Italien

Sandvik Italia S.p.A.

100

100

 

Walter Italia S.R.L.

100

100

 

SECO Tools Italia S.p.A.

100

100

 

Metrologic Group Italia S.R.L.

100

Japan

Sandvik Tooling Supply Japan K.K.

100

100

 

Walter Japan K. K.

100

100

 

Seco Tools Japan K.K.

100

100

Kanada

Sandvik Canada Inc.

100

100

 

Inrock Ltd. (Canada)

100

 

Varel Rock Bits Canada, Inc.

100

100

Kazakstan

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd

100

100

Kina

Sandvik International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (China) Co. Ltd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Trading (Shanghai) Co. Ltd.

100

100

 

Sandvik Hyperion (Wuxi) Co., Ltd.

100

 

Sandvik Tooling Round Tools Langfang Co., Ltd.

100

100

 

Sandvik Tooling Production (Langfang) Co. Ltd.

100

100

 

Sandvik Coromant Cutting Tools (Shanghai) Ltd.

100

100

 

Sandvik (Qingdao) Ltd.

100

100

 

Walter Wuxi Co. Ltd.

100

100

 

Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd

80

80

 

Shandong Energy Machinery Group ZhongRui Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd.

502)

502)

 

Seco Tools (Shanghai) Co. Ltd.

100

100

 

Pramet Tools (Shanghai) Co. Ltd.

100

100

 

Dormer Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

Korea

Sandvik SuhJun Ltd.

100

100

 

Walter Korea Ltd.

100

100

 

Seco Tools Korea Ltd.

100

100

Malaysia

Sandvik Malaysia Sdn. Bhd.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (Malaysia) Sdn. Bhd.

100

100

Mexiko

Sandvik S.A. de C.V.

100

 

Sandvik Mining and Construction de México S.A. de C.V.

100

100

 

Walter Tools S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Hard Materials de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Varel de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Varel International de Mexico S.A. de C.V.

100

100

Namibia

Sandvik Namibia Pty Ltd

100

100

Nederländerna

Jabro Tools B.V.

100

100

Nigeria

Sandvik Mining and Construction Nigeria Ltd.

100

100

Norge

Teeness ASA

100

100

 

Sandvik Norge A/S

100

100

 

Seco Tools A/S

100

100

Nya Zeeland

Sandvik New Zealand Ltd.

100

100

Polen

Walter Polska Sp. z.o.o.

100

100

 

Seco Tools (Poland) Sp. z.o.o.

100

100

Rumänien

Sandvik SRL

100

100

 

Walter Tools SRL

100

100

Ryssland

LLC Sandvik

100

100

 

OOO Walter

100

100

 

Sandvik Mining and Construction CIS LLC

100

100

 

Sandvik-MKTC OAO

100

100

 

LLC Pramet

100

100

 

LLC ”Seco Tools”

100

100

Schweiz

Sandvik AG

100

100

 

Santrade Ltd.

100

100

 

Walter (Schweiz) AG

100

100

 

Seco Tools AG

100

100

Singapore

Sandvik Mining and Construction S.E. Asia Pte. Ltd.

100

100

 

Sandvik South East Asia Pte. Ltd.

100

100

 

Walter AG Singapore Pte. Ltd.

100

100

 

Seco Tools (SEA) Pte. Ltd.

100

100

Slovakien

Walter Slovakia s.r.o.

100

100

Slovenien

Sandvik D.o.o.

100

100

 

Walter Tools d.o.o

100

100

Spanien

Sandvik Española S.A.

100

100

 

Walter Tools Iberica S.A.U.

100

100

 

Metrologic Group Spain S.L.

100

 

Seco Tools España S.A.

100

100

Storbritannien

Dormer Tools Ltd.

100

100

 

Sandvik Ltd.

100

100

 

Sandvik Osprey Ltd.

100

100

 

Walter GB Ltd.

100

100

 

Seco Tools (U.K) Ltd.

100

100

 

Inrock Ltd. (U.K)

100

 

Downhole Products Limited

100

100

Sydafrika

Sandvik Mining RSA (Pty) Ltd.

100

100

 

Sandvik (Pty) Ltd.

100

100

 

Seco Tools South Africa (Pty) Ltd.

100

100

Taiwan

Sandvik Taiwan Ltd.

100

100

 

Sandvik Hyperion Taiwan Limited

100

Tanzania

Sandvik Mining and Construction Tanzania Ltd.

100

100

Thailand

Sandvik Thailand Ltd.

100

100

 

Walter (Thailand) Co. Ltd.

100

100

 

Seco Tools (Thailand) Co., Ltd

100

100

Tjeckien

Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o.

100

100

 

Walter CZ s.r.o.

100

100

 

Seco Tools CZ s.r.o.

100

100

 

Pramet Tools s.r.o.

100

100

Turkiet

Walter Cutting Tools Industry and Trade LLC

100

100

 

Seco Tools Kesici Takmlar Makina San.Tic. A.S

100

100

Tyskland

Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH

100

100

 

Prototyp-Werke GmbH

100

100

 

Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Europe GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Supply GmbH

100

100

 

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

100

100

 

TDM Systems GmbH

100

100

 

Walter AG

100

100

 

Comara GmbH

100

100

 

Walter Deutschland GmbH

100

100

 

Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH

100

100

 

Seco Tools GmbH

100

100

 

Metrologic Group GmbH

100

 

Sandvik Mining & Construction Central Europe GmbH

100

100

Ukraina

Sandvik Ukraine

100

100

Ungern

Walter Hungaria Kft.

100

100

 

Seco Tools Kft.

100

100

USA

Diamond Innovations Inc.

100

 

Sandvik Machining Solutions USA LLC

100

 

TDM System Inc.

100

100

 

Custom Electric Manufacturing LLC

100

 

Sandvik Wire and Heating Technology Corporation

100

100

 

Sandvik Thermal Process Inc.

100

100

 

Pennsylvania Extruded Tube Co.

70

70

 

Dormer Pramet Sales USA

100

100

 

Sandvik Customer Finance LLC

100

100

 

Sandvik Inc.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction USA LLC

100

100

 

Sandvik Special Metals LLC

100

100

 

Walter USA LLC

100

100

 

Seco Tools LLC

100

100

 

Inrock Drilling Systems, Inc

100

 

Inrock Acquisitions, Inc

100

 

Niagara Cutter, LLC

100

100

 

uFab LLC

100

100

 

Precorp Inc.

100

100

 

Advanced Theodolite Technology, Inc.

80

 

MG USA Properties, Inc.

100

 

Metrologic Group Services, Inc.

100

 

Dura-Mill

100

 

Varel International Ind., L.LC

100

100

Zambia

Sandvik Mining and Construction Zambia Ltd.

100

100

Österrike

Walter Austria GmbH

100

100

 

Wolfram Bergbau und Hütten AG

100

100

 

Sandvik in Austria Ges.m.b.H.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co. KG

100

100

 

Seco Tools Gesellschaft m.b.H.

100

100